Anbefaler modell med to sykehus

To sykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen, og to distrikts-medisinske sentre (DMS) i Brønnøysund og Mosjøen. Det er tilrådningen Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset gir til styret i Helgelandssykehuset som løsning for framtidens sykehusstruktur og lokalisering på Helgeland.

Tore Bratt, kommunikasjonssjef
Publisert 20.11.2019
Sist oppdatert 20.12.2023

Alternativet som Gunnlaugsdottir anbefaler er to akuttsykehus på Helgeland, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen, der det i Mo i Rana er større enn det andre. Begge sykehusene skal ha fødeavdeling og akuttkirurgi. Mo i Rana blir hovedsykehus og faglig motor, blant annet skal all kreftkirurgi legges dit.


Dagens bygningsmasse i Mo i Rana skal videreutvikles, mens det i Sandnessjøen skal vurderes å bygge et nytt sykehus. Arbeidet med DMS i Brønnøysund er allerede kommet langt, og Helgelandssykehuset ser for seg en lignende satsing i Mosjøen, hvor det psykiatriske tilbudet som er bygget opp vil beholdes. Strukturen med DPS innenfor psykiatri ligger fast.

- Den nye sykehusstrukturen skal sikre menneskene på Helgeland et trygt, framtidsrettet og bedre helsetilbud – og vil være en positiv drivkraft for hele Helgeland. Jeg har vurdert alle forhold samlet, og mener dette er det beste alternativet med hensyn til pasientene, fagmiljøene, geografi og demografi, de ansatte og økonomi, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

- Jeg har tidligere varslet at jeg skulle komme med to alternative forslag, der det ene skulle være mitt foretrukne. Det har jeg gått bort fra. Min tilrådning til styret bygger på at jeg tror sterkt på at det jeg tilrår er det riktige når de forholdene jeg har nevnt tas hensyn til, sier Gunnlaugsdottir.

De ansatte ble orientert om tilrådningen til Gunnlaugsdottir i et streamet allmøte onsdag før arbeidstidens slutt. Styresaken er nå sendt til foretakstillitsvalgte og skal drøftes i et møte 27. november, dagen før styremøtet i Helgelandssykehuset. Styremøtet er lagt til Meyergården Hotell i Mo i Rana og starter 08:30.

Etter at styret i Helgelandssykehuset har behandlet saken skal regionhelseforetaket Helse Nord styrebehandle samme sak, med tilrådningen til direktør Lars Vorland, i et møte den 18. desember. Det er ventet at den endelige beslutningen i saken tas av helseminister Bent Høie en gang tidlig på nyåret 2020.