Antall alternativer reduseres

Framtidas Helgelandssykehus er som et puslespill med uendelig mange brikker. I styremøtet 30. januar fikk styret informasjon om metodikken som brukes for å redusere antall alternativer som skal utredes.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 31.01.2017
Sist oppdatert 03.03.2017
En person som holder en presentasjon
Planfaglig rådgiver Katrine Pettersen Sanila fra WSP orienterte styreleder Frode Mellemvik (foran) og resten av styret om metodikken som brukes.

​Prosjektleder Christian Brødreskift fra Sykehusbygg og planfaglig rådgiver Katrine Pettersen Sanila fra WSP orienterte styret i Helgelandssykehuset om det pågående arbeidet med å redusere antall alternativer.

De ulike lokaliseringsalternativene og strukturmodellene åpner for svært mange kombinasjonsmuligheter. I løpet av våren skal det utarbeides et planprogram for 2025-prosjektet. Planprogrammet skal si noe om hva som skal konsekvensutredes på regionalt og lokalt nivå, og legger dermed viktige premisser for det videre arbeidet.

- Å gå inn i planprogrammet med mer enn åtte-ti ulike alternativer vil være svært arbeidskrevende. Det er derfor nødvendig å komme ned på et antall som er fornuftig og formålstjenlig, sier prosjektleder Christian Brødreskift. Han opplyser at det er dokumenterte data i form av eksisterende vedtak, føringer og retningslinjer som blir lagt til grunn for grovsilingen som skal skje.

Styret ble også informert om medvirkningsseminaret som ble arrangert 15. desember. Arbeidsgruppene, som består av ansatte i spesialist- og primærhelsetjenesten, kom med mange gode innspill som viser hva de er opptatt av – både i et pasient- og ansattperspektiv.

I styremøtet 29. mars skal styret vedta å sende planprogrammet ut på høring. I høringsdokumentet vil det komme fram hvilke alternativer som anbefales å konsekvensutrede fullt ut.

styremedlemmer sitter rundt et bord.
Helgelandssykehuset 2025 blir tema hver gang styret møtes denne våren.