Helgelandssykehuset 2025

Dialogkonferanse I 25. september

Kommunene på Helgeland inviteres til å stille med inntil fem representanter hver når den første dialogkonferansen arrangeres i Mo i Rana 25. september.

Publisert 12.09.2018
Sist oppdatert 25.06.2020
Diagram

​Dialogkonferansen er delt i to økter - en for inviterte brukerrepresentanter, ansatte og tillitsvalgte i Helgelandssykehuset, og en for representanter fra kommunene på Helgeland. Tema for konferansen er "Et godt fremtidig sykehustilbud for innbyggerne på Helgeland". Programmet strekker seg fra 09.30 - 15.30.

Pressen inviteres til å være til stede under innledningen av dialogkonferansen for kommunene kl. 13.00 - 13.50, og det vil også bli anledning til å stille spørsmål til adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir og leder for ressursgruppa, Helge Torgersen, etter konferansen.

Se invitasjonen som ble sendt ut til kommunene 17. august

Dialogkonferanse II er planlagt 3. desember.