Dialogmeldinger mellom helseforetak i Helse Nord og primærhelsetjenestene i kommunene

Helse Nord innførte dialogmeldinger mellom fastlege og spesialist for Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og UNN i 2020, Nordlandssykehuset i 2021.

Gro Wangensteen, Helse Nord
Publisert 28.11.2022
Pc-skjerm

Fra desember 2022 utvides bruk av dialogmeldinger til å omfatte dialog mellom helseforetakene og hele primærhelsetjenesten for pasienter som er i poliklinisk forløp.

Hensikten med dialogmeldinger er at den skal kunne erstatte endel telefonkontakt mellom fastlegen/kommunale tjenester og helseforetaket. Fordelene er flere: 

  • Helsepersonell kan skrive og svare på meldinger når det passer innimellom andre oppgaver. 
  • Kommunikasjon mellom de ulike delene av helsetjenesten blir dokumentert slik at annet helsepersonell kan følge opp dersom det er aktuelt. 

Se regler for bruk:

Spørsmål og svar om dialogmeldinger mellom helseforetak i Helse Nord og primærhelsetjenestene i kommunene - Helse Nord RHF (helse-nord.no)