Første møte i referansegruppa

Fikk presentert stram tidsplan

En utfordrende tidsplan og et stort informasjonsbehov. Det var kommunenes tilbakemelding på det første referansegruppemøtet i 2025-prosjektet.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 03.02.2017
Sist oppdatert 03.03.2017
Mange mennesker sitter rundt et møtebord
Per Martin Knutsen, adm. dir i Helgelandssykehuset og prosjektleder Christian Brødreskift fra Sykehusbygg svarte på spørsmål fra de aktuelle vertskommunene Rana, Vefsn, Hemnes, Leirfjord, Alstahaug og Brønnøy

Alle aktuelle vertskommuner for framtidig sykehusbygg var invitert til referansegruppemøte i Mosjøen 2. februar. Sykehusbygg og planfaglig rådgivere fra WSP Norge presenterte stauts i prosjektet, møte- og beslutningsplan og metodikken som brukes i det pågående arbeidet med å redusere antall alternativer som skal konsekvensutredes.

Stort informasjonsbehov

Flere hadde innspill til framdriftsplanen som ble presentert, og mente det vil bli vanskelig å gjennomføre ordinær kommunal saksbehandling i løpet av de seks ukene som er satt av til høring av planprogrammet. Klar informasjon om viktige beslutningspunkter og tidsfrister ble også etterlyst. Ordføreren i Brønnøy, Johnny Hansen, påpekte også informasjonsbehovet til alle kommunene som ikke er representert i referansegruppa, men som uansett blir direkte berørt av eventuelle endringer. 

Seks ukers høringsfrist

- Det er svært nyttig å få slike tilbakemeldinger, og vi skal gjøre vårt beste for å møte de behovene som kommunene har. Tidsplanen er stram, men høringsperioden er lik den plan- og bygningsloven opererer med, seks uker. Vi har lagt opp en tidsplan som er koordinert med styremøtene i Helgelandssykehuset og Helse Nord, og som sikrer framdriften i prosjektet. Beslutningspunktene setter klare rammer, men vi skal justere så godt vi kan innen disse rammene, sier prosjektleder Christian Brødreskift.

Digital tidslinje

Helgelandssykehuset vil om kort tid publisere en digital tidslinje som viser viktige milepæler i prosjektet og som vil gjøre det enklere for kommuner og andre å orientere seg i både tidsplan og stauts i Helgelandssykehuset 2025.

I uke 12/13 vil prosjektet besøke de aktuelle vertskommunene for å gi informasjon om planprogrammet og høringsdokumentet. Høringen blir sendt ut i uke 10.

 Se presentasjonen som ble brukt under møtet

Tre ordførere snakker sammen
Mye å snakke om: Ordfører i Brønnøy , Johnny Hanssen, Alstahaug-ordfører Bård Anders Langø og ordfører i Rana, Geir Waage.