Første møte i styringsgruppa

Status og framdrift ble diskutert da styringsgruppa for 2025-prosjektet hadde sitt første møte i Mo i Rana 22. april.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 22.04.2016
Sist oppdatert 03.03.2017
Møte i styringsgruppa for Helgelandssykehuset 2025

​Styringsgruppa diskuterte blant annet mandat for arbeidsgruppa for psykiatri og rus, status, framdrift og budsjett for idefasen.

Styringsgruppa er satt sammen av:

  • Per Martin Knutsen, adm. dir.
  • Fred Mürer, medisinsk direktør
  • Bjørn Bech-Hanssen, prosjektansvarlig i Helgelandssykehuset
  • Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord
  • Bjørn Haug, enhetsdirektør prehositale tjenester
  • Eirik Holand, psykiatri og rus
  • Ernly Eriksen, brukerrepresentant
  • Cecilie Mo Liland, tillitsvalgrepresentant NSF
  • Vigdis Ottersen, tillitsvalgrepresentant YLF
  • Thor Magnus Moland, hovedverneombud

 

Sekretariat: Vigdis Hartmann og Gunn Håberge, Sykehusbygg

Observatør: Merethe Myrvang, konst. kommunikasjonssjef, Helgelandssykehuset

Mer om Helgelandssykehuset 2025