Pasientforløp

Gode pasientforløp sammen med kommunene

Omlag 150 mennesker fra Helgelandskommunene og Helgelandssykehuset, Folkehelseinstituttet og Kommunenes sentralforbund var samlet for å få en god start i forbedringsprosjektet «Gode pasientforløp».

Mette Horsberg, kommunikasjonssjef
Publisert 02.11.2021

- De aller viktigste målene med Gode pasientforløp er å forsikre at pasientene får gode, sikre og sammenhengende helsetjenester. Da er det viktig at kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset arbeider kontinuerlig med å skape helhetlige tjenester og bedre overgangene i pasientforløpet, sier Knut Roar Johnsen, samhandlingssjef i Helgelandssykehuset.

Forankret hos ledelsen

Sykehusledelsen har vedtatt at Helgelandssykehuset skal etablere et forbedringsteam som skal jobbe med Gode pasientforløp. Helgelandssykehuset deltok med nærmere 20 deltakere fra klinikk og fagstab. 

Etableringen av forbedringsteam og oppstart av læringsnettverk for gode pasientforløp på Helgeland fant sted den 27.-28. oktober på Fru Haugans hotell i Mosjøen. Samlingens innhold var spesielt rettet mot til ledere da lederforankring av arbeidet er svært viktig. Arbeidet støttes av KS og FHI i 18 måneder, deretter skal forbedringsteamene dra jobben med selvstendig arbeid. 
Kommunene som deltok var: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Rana, Sømna, Vefsn og Vega.​

Målet

Å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester. Gjennomføre forbedring av pasientforløp i egen organisasjon og mellom kommune og helseforetak. 

Hvordan skal vi rigge oss for å nå målet? Læringsnettverk på Helgeland skal ha fire fysiske eller nettbaserte samlinger over 18 måneder. Kommuner og sykehus jobber sammen i dette. På samling 1 og 3 er lederne invitert, i tillegg til dedikerte prosjektdeltagere.  Første samling 27.-28. oktober 2021. Siste samling blir mai 2023. Mellom samlingene skal teamene jobbe med eget forbedringsarbeid.

Forbedringspunkter for pasientforløpene

For å definere forbedringspunkter som forbedringsteamene skal jobbe med har man blant annet samkjørt informasjon fra etablerte prosjekter i Helgelandssykehuset: Benchmarkingprosjektet, Den eldre pasient og prosjektet Samhandlingsavvik. I tillegg har det vært gjennomført et forarbeide med intervjuer av pasienter og ansatte.

Forbedringsteamet i Helgelandssykehuset skal nå jobbe videre med å identifisere behov for forbedring, og sette mål for arbeidet fram mot neste samling som kommer i februar 2022.
- Skal vi nå målet om å bli «Norges beste lokalsykehus» så er forbedringsarbeidet rundt Gode pasientforløp en viktig faktor, understreker Johnsen.


Les mer på nettsidene til det nasjonale læringsnettverket på forhånd https://www.ks.no/pasientforlop