Helgelandssykehuset skal vurdere 22 tomter

Fristen for å melde inn tomter for sykehus i Sandnessjøen og omegn gikk ut 1. februar. Helgelandssykehuset har fått inn forslag på 22 ulike tomter – 9 i Leirfjord, 12 i Alstahaug og 1 i Vefsn.

Merethe Myrvang, prosjektkoordinator
Publisert 02.02.2021
Sist oppdatert 04.01.2023
Rishatten, Sandnessjøen
Rishatten er Alstahaug kommune sitt foretrukne alternativ for ny sykehustomt.

​Leirfjord kommune har meldt inn seks ulike tomter i sin kommune, Alstahaug kommune har lansert to i tillegg til dagens sykehustomt, og Vefsn kommune har spilt inn Nyland som kandidat. De øvrige tomtearealene har kommet inn som forslag fra private firma og enkeltpersoner. Tomtene er fordelt fra Tovåsen i nord til Offersøy i sør. Enkelte innspill er å regne som forslag på områder Helgelandssykehuset bør sjekke nærmere ut, og er ikke avklart med grunneier.

Mange gode kandidater

- Vi har fått inn mange flotte tomteforslag som er sendt over til Sweco, vår planfaglige rådgiver. De vil systematisere all dokumentasjonen som har kommet inn, og så vil de etter hvert starte arbeidet med å se de ulike tomtene ut fra forutsetningsnotatet som er utarbeidet og de vedtatte kriteriene. Enkelte tomter vil kanskje falle ut allerede nå da de ikke oppfyller helt grunnleggende krav, men det er klart at vi har mange aktuelle tomter å velge mellom. Det lover godt for de videre prosessen, sier drifts- og eiendomsdirektør i Helgelandssykehuset, Bjørn Bech-Hanssen.

Ulike kriterier

I styremøtet 24. februar vil styret få en orientering om de innmeldte tomtene. De vil også få en orientering om indikatorene som er utarbeidet for de ulike kriteriene, og som tomtene skal måles opp mot. Noen av kriteriene har absolutte krav som tomtene må vurderes opp mot, mens andre vil ha mer rom for vurderinger av positiv eller negativ påvirkning. Kriteriene omfatter følgende målområder:

• By- og tettstedsutvikling
• Tilgjengelighet og transport
• Kultur, miljø og naturverdier
• Aktsomhet og klimatilpasning
• Tomtens funksjonelle egnethet
• Økonomi og gjennomføring

Du kan lese mer om kriteriene i kapittel 7 i forutsetningsnotatet.

Hva er neste steg?

 I styremøtet 26. april får styret presentert en innstilling og et høringsunderlag. Da har det vært gjort en grovsiling som gjør at vi står igjen med ca. seks tomter og rangering av disse, som det så kjøres en innspillsrunde på. Da vil fylkeskommunen, kommunene, sektormyndigheter o.l. kunne gi sine innspill. I august skal styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord vedta hvilke to-tre tomter som skal utredes i konseptfasen. Høsten 2022 vil den endelige plasseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres.

tomter i leirfjord

Leirfjord kommune har foreslått seks tomter. Fire i Tovåsen, en på Leland og en på Leines

Se film som viser tomtene plassert på kartet