Innovasjon

Helgelandssykehuset utlyser interne innovasjonsmidler for 2023

En innovasjon for oss i Helgelandssykehuset kan være noe nytt, f.eks. nye prosesser, tjenester eller helseprodukter vi ikke har tatt i bruk før, men som vil være nyttig for helsepersonell og pasienter/brukere.  Nå kan du søke om innovasjonsmidler, med frist 15. april 2023.

Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef
Publisert 06.03.2023
Lyspære med hejern inne
Foto: Colourbox.com.
Vi ønsker å utvikle en helsetjeneste som kan settes pris på av våre brukere. Derfor må vi forske, innovere og gi nyskapende løsninger. Innovasjon er å nyttiggjøre seg nye og nyttige ideer for brukerne, enten på avdelingen, på sykehuset i Sandnessjøen, Mosjøen eller Mo i Rana, eller i hele helseforetaket. Det kan da være en lokal innovasjon hvordan vi tar dette i bruk. Det kan til og med være en global innovasjon hvis den kan innføres i andre helseforetak i Norge eller i utlandet. Det kan være noe som er revolusjonerende, som ingen har tenkt på før, men det kan også være enkle prosedyrer, for eksempel som gir en effektiv pasientbehandling.

For å få innovasjonsmidler, må du ha en ide eller forskningsresultater som har en potensiell kommersiell eller samfunnsmessig/helsemessig nytteverdi. Det kan enten være et produkt eller en tjeneste. Liten ide eller stor ide? Spiller ingen rolle! Du kan få støtte til inkrementelle ideer også.  Innovasjonsprosessen som skal finansieres skal forsikre at ideene blir nyttiggjort.

Minner om at du kan søke etter midler (opptil kr. 50.000,-.) for å adoptere ideer fra andre Helseforetak til oss. Det er også mulig å søke Helse Nord om å bruke innovasjoner fra andre foretak, og du kan da søke opptil kr 200.000,- 
Se separat side for dette

Du finner ideer fra andre HF på Induct. Ideene dine kan også registreres påInduct.