Hva er et planprogram?

Våren 2017 handler 2025-prosjektet i hovedsak om planprogrammet. Det har avgjørende betydning for det videre arbeidet, men hva handler det egentlig om?

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 23.02.2017
Sist oppdatert 03.03.2017
Tegning av strekmann som tegner et hus
Illustrasjon: Colorbox

​Planprogrammet er et dokument som i detalj beskriver hvilke alternativer som skal konsekvensutredes fullt ut og hvilke tema som skal vektlegges i utredningene. Planprogrammet kan for eksempel definere at infrastruktur, samfunnsmessige ringvirkninger, rekruttering og transport er tema som må utredes grundig.

Planprogrammet skal også beskrive hvilke lover og retningslinjer som gjelder for prosjektet, og det skal si noe om metodikken som brukes i konsekvensutredningene.

Når planprogrammet først er vedtatt blir det ikke gjort endringer i det. Det betyr at planprogrammet som vedtas av Helse Nord 14. juni setter helt klare rammer for det videre arbeidet – de alternativene og temaene som vedtas da er de som tas med i konsekvensutredningene.

Planprogrammet er ute på høring i perioden 30. mars – 16. mai. Da har alle som ønsker det muligheten til å komme med innspill til de strukturalternativene og temaene som blir beskrevet i høringsdokumentet.