Nye Helgelandssykehuset:

Hva nå?

23. august vedtok styret i Helgelandssykehuset å gå videre med alternativ 3, utvikling på dagens sykehustomt i Sandnessjøen. Dagen etter varslet Helse Nord RHF at alle større investeringer i regionen utsettes på grunn av den økonomiske situasjonen. Hva blir veien videre nå for Nye Helgelandssykehuset? Administrerende direktør Hanne M. Frøyshov svarer her på noen av spørsmålene.

Publisert 26.08.2022
Sist oppdatert 20.09.2023
En person som snakker til en gruppe mennesker i et rom
Fra styremøtet i Helgelandssykehuset HF 23. august

Hvorfor ble alternativ 3 anbefalt som hovedalternativ for det nye Helgelandssykehuset? 

Hanne Frøyshov

Administrerende direktør Hanne Frøyshov

​Hvorfor kan ikke Helgelandssykehuset få de midlene som trengs for å bygge nytt sykehus på ny tomt?

​​- ​​Det er tydelige signaler fra regjeringen som sier at vi ikke kan forvente ekstrabevilgninger til slike prosjekter. Dette er i tråd med slik finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten fungerer. Valg av alternativ 3, betyr ikke at vi unngår krevende tiltak for å komme i en tilfredsstillende økonomisk situasjon. Men tiltakene som følger av alternativ 3 vil være langt mindre omfattende. 

Hva gjør Helgelandssykehuset videre nå?

- Gjennom vedtaket som er gjort om hovedalternativ, vil Helgelandssykehuset jobbe videre i den retningen som er satt. Dette betyr at vedlikehold og bygningsmessige tiltak kan gjennomføres slik at det også gir gevinst på lang sikt. Samtidig kan vi gå videre i arbeidet med gjennomføringen av punktene i strukturvedtaket, herunder utredning av innholdet i tjenestene i Mosjøen i samarbeid med kommunen. Helse Nord har vedtatt at det ikke sendes lånesøknad i 2022. Det betyr at de store byggeprosjektene må vente. Arbeidet med gjennomføringen av strukturvedtaket fortsetter.
 

Hvordan kan pasientsikkerhet og arbeidsmiljø ivaretas når det blir bygging på eksisterende tomt?

- Det skal bygges, og samtidig driftes på alle lokalisasjonene. Byggeperioden er beregnet til ca. fire år. Erfaringer fra andre sykehus er ulike. Det er eksempler på at dette kan bli en belastning, særlig for ansatte. Men det finnes også eksempler på gode forløp, der man har lagt til rette og planlagt slik at belastningen ikke blir så stor. Det er lagt som en forutsetning i prosjektet at det skal tas ekstra hensyn til disse utfordringene i byggeperioden på alle tre lokalisasjoner, i tillegg til at vernetjenesten og ansatte vil bli involvert i planlegging og gjennomføring. Ved et nybygg på ny tomt i Sandnessjøen ville det uansett vært behov for en del større vedlikeholdstiltak i nåværende bygg (for eksempel VVS). Det vil si at man ville hatt behov for å bruke ressurser på eksisterende bygg, og at det ville vært pågående bygningsmessig aktivitet samtidig som drift pågikk.​
 
Har du spørsmål til prosjektet? Send en e-post til kommunikasjon@helgelandssykehuset.no​