Informerer kommunene om 2025-høringen

Planprogrammet i 2025-prosessen er ute på høring. I den forbindelse arrangeres det informasjonsmøter for de aktuelle vertskommunene. Denne uka var det Brønnøy og Leirfjord som fikk besøk.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 16.06.2017
Sist oppdatert 20.12.2023
En person som holder en presentasjon for en gruppe mennesker i et rom
Kommunestyret i Leirfjord var samlet på Kulturhuset 15. juni. Prosjektleder Christian Brødreskift fra Sykehusbygg orienterte om planprogrammet og høringen.

Sykehusbygg HF, som er prosjektleder for Helgelandssykehuset 2025, har i samarbeid med konsulentbyrået WSP utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet beskriver hvilke struktur- og lokaliseringsalternativer som skal utredes, og hvilke tema som skal konsekvensutredes, både på regional og lokalt nivå. Kommunene og andre høringsinstanser har frist på seg til 1. november på å komme med høringsinnspill.

Bjørn Bech-Hanssen
Prosjektansvarlig i Helgelandssykehuset, Bjørn Bech-Hanssen innledet møtet i Brønnøy

Ønsker rask realisering av DMS

Brønnøy var den første kommunen som fikk besøk. Prosjektleder Christian Brødreskift fra Sykehusbygg presenterte planprogrammet og vedleggsrapporten som viser anbefalte utredningsalternativer, og oppfordret representantene til å benytte seg av muligheten til å komme med innspill. Fra Brønnøy kommunestyre ble det uttrykt tilfredshet med at kommunen er tilgodesett med distriktsmedisinsk senter i alle utredningsalternativene, og flere tok til orde for en rask gjennomføring av disse planene.

- Feil premisser

Leirfjord kommunestyre var på sin side glad for styrevedtaket 23. mai som sikret kommunen en plass i de videre utredningene, men ordfører Ivan Haugland (Ap) understerket at kommunen stiller seg kritisk til grovsilingsrapporten fra Sykehusbygg som opprinnelig utelukket Leirfjord som utredningsalternativ. - Vi mener kriteriene og forutsetningene er feil; dermed har man startet med feil premisser. Leirfjord kommune er klar på at vi kun har tro på ett sykehus for hele Helgeland, sa Haugland og forsikret Sykehusbygg om at kommunen ville komme med en grundig høringsuttalelse.

Christian nBrødreskift og Ivan Haugland
Ordfører Ivan Haugland (t.h.) forsikrer prosjektleder Christian Brødreskift om at kommunen vil levere en høringsuttalelse.

Møteserien fortsetter neste uke. Kommunestyret i Rana får besøk mandag 19. juni, Alstahaug, Vefsn og Hemnes står for tur onsdag 21. juni.

Se presentasjonen som ble brukt under møtet.