Ingen kritikkverdige forhold i noen av varslingssakene

Ingen av varslerne har fått medhold i de til sammen fire varslingssakene bestående av 22 påstander om kritikkverdige forhold ved Helgelandssykehuset. Det konkluderer KPMG i sin granskningsrapport.

Publisert 23.10.2019
Sist oppdatert 20.12.2023
Styret behandlet i går kveld rapporten fra KPMG, som ble engasjert for å gjennomføre en gransking av varslene på ansatte ved Helgelandssykehuset. 
 
Gjennom 5 måneders omfattende gransking av en stor mengde dokumenter, intervjuer av til sammen 24 personer, slår KPMG fast at det ikke er avdekket noen kritikkverdige forhold. Styret opplever at granskningsdivisjonen i KPMG har gjort jobben sin som en profesjonell og uavhengig tredjepart, og slutter seg til de konklusjoner KPMG har kommet frem til. 
 
– Jeg er tilfreds med at vi nå kan slå fast at de alvorlige påstandene om maktmisbruk og manipulering ikke er saklig begrunnet. Dette er svært viktig for de som er direkte berørt, men også for Helgelandssykehuset. Det har ikke fremkommet forhold rundt påståtte prosessfeil som gjør at det endelige beslutningsgrunnlaget fra administrerende direktør, som skal legges frem for beslutning i styret den 28. november i år, kan trekkes i tvil. Vi kan nå ha fullt fokus på de viktige oppgavene sykehuset står overfor, sier Dag Hårstad, styreleder ved Helgelandssykehuset. 
 
– Det ligger mye læring i en sak som den vi nå har vært gjennom og har behandlet. Det er nødvendig å heve kompetansen i foretaket på varslingsrutiner og gjeldende regelverk. Det er et alvorlig problem at så mange har sluttet opp om varsler med uriktig og misvisende faktagrunnlag, fortsetter Hårstad.

Styreprotokoll