Innovasjon

Innovasjonssamarbeid mellom Helgelandssykehuset og Kunnskapsparken Helgeland

Helgelandssykehuset og Kunnskapsparken Helgeland har inngått samarbeidsavtale, som skal bidra til flere og bedre innovasjonsprosesser ved Helgelandssykehuset.

Anette Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 15.03.2021
Sist oppdatert 12.09.2023
monica Paulsen og Rolf Skogvold
Fv. Inkubatorleder Rolf Skogvold og daglig leder Monica Paulsen fra Kunnskapsparken Helgeland. Foto: Kunnskapsparken Helgeland
Helgelandssykehuset vil i innovasjons- og utviklingsprosjekter, benytte seg av Kunnskapsparken Helgelands inkubatortjenester, eller deres nettverk, som tilbyr idé- og forretningsutvikling, prototyping, markedsanalyser, selskapsetablering, patentbeskyttelse og lisensforhandlinger. 
— Helgelandssykehuset vil være en aktiv part i gjennomføring av relevante innovasjons- og utviklingsprosjekter, og vi er glade for å ha inngått et samarbeid med Kunnskapsparken Helgeland, sier forsknings- og innovasjonssjef i Helgelandssykehuset, Herald Reiersen. 

Inkubatorkompetanse

Kunnskapsparken Helgeland vil tilby kapasitet og kompetanse innen forretningsutvikling og prosjektutvikling for helseforetaket. De skal være en aktiv samarbeidspartner og bidra til initiering, finansiering og gjennomføring av utviklingsprosjekter, deriblant vurdere potensial for virkemidler og bistand i søknadsprosess om offentlig virkemidler. De vil også bidra med planlegging og tilby faglig kompetanse tilknyttet innovasjons- og utviklingsprosesser. Noen eksempler på dette er idéutvikling, markedsavklaring, risikovurdering, forretningsmodellutvikling, finansiering, forretningsplanutvikling, organisering av drift, strategiutvikling og prosjektledelse. 

Innovasjon på Helgeland

— Vi samarbeider tett med aktører i alle bransjer, og den kompetansen vi har bygd opp på forretningsutvikling inn mot privat sektor, har stor relevans inn mot offentlig sektor. Slike avtaler gir oss mulighet til å utvikle selskapet videre til beste for regionen. Vi vil bidra til mer innovasjon på Helgeland, og skal gjøre vårt beste for at samarbeidet med Helgelandssykehuset skal gi gode resultater, sier Monica Paulsen, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland. 
— Vi har et nasjonalt SIVA nettverk å trekke på, og kan innhente spesialkompetanse når prosjektene krever det. Vi har allerede bistått en gründer fra helseforetaket med produktutvikling, og ser fram til å utvikle flere ideer i samarbeid med Helgelandssykehuset, forteller Rolf Skogvold, inkubatorleder i Kunnskapsparken Helgeland.