Uttalse fra ansattevalgte representanter i styret

Kjære kolleger

Den siste tiden har vært krevende for mange ansatte i Helgelandssykehuset. Vi har stor forståelse for at den pågående prosessen har vært tøff å stå i, noe vi deler med dere. I en tid allerede preget av 2025 prosessen har varslingssaken kommet som en tilleggsbelastning.

Publisert 23.10.2019
Sist oppdatert 10.10.2022
F.v.: Dag Christian Johansen, NSF, Nils Petter Rundhaug, DNLF, Anja Sjåvik, Delta og Anders Ringkjøb, Fagforbundet
F.v.: Dag Christian Johansen, NSF, Nils Petter Rundhaug, DNLF, Anja Sjåvik, Delta og Anders Ringkjøb, Fagforbundet
KPMG har nå som uavhengig aktør gransket og konkludert i sakene. Utfallet av varslingssakene er nå klart, og dette slutter vi oss til både som ansattvalgte i styret og arbeidstakere. Vi har, som resten av styret, full tillit til det arbeidet som KPMG har gjort og står fullt og helt bak det vedtaket som styret har gjort i saken. 

Alle ansatte har et ansvar for å skape et godt samarbeidsklima mellom kolleger og enhetene på Helgeland. Vi lever i dag svært gode tjenester til befolkningen, og vi oppfordrer alle kolleger til å se fremover og jobbe i felleskap for et enda bedre tilbud i fremtiden.  

Ansattrepresentantene i Helgelandssykehusets styre ønsker ikke å uttale seg ytterligere utover denne pressemeldingen. 

Anja Sjåvik, Delta
Dag Christian Johansen, NSF
Nils Petter Rundhaug, DNLF
Anders Ringkjøb, Fagforbundet