Kurs for foreldre, besteforeldre, lærere og andre nøkkelpersoner rundt barn med ADHD

I løpet av juni arrangeres det tre dager med ADHD-kurs i Sandnessjøen. Påmelding skjer hos pasientens behandler i BUP innen onsdag 24. mai.

Publisert 15.05.2023
Sist oppdatert 28.06.2023
Mange bokstaver samt ordet ADHD

​Innhold​​: 

Kurset er en innføring i hva ADHD er og hvordan håndtere det i skole, hjem og fritid. Tema som blir belyst er:

Diagnostisering, utvikling, å være foreldre til barn med ADHD, medisinering, rettigheter i skole og det offentlige samt hjelpemidler i hjem og skole. Kurset har en positiv vinkling på ADHD, og er ment å gi kunnskap, tips og ideer til foreldre og andre nærpersoner til barn med ADHD. 

Foreløpig progra​​​m:

 
Onsdag 7. juni kl. 09.30 – 11.30
Hva er ADHD, diagnostisering, utvikling gjennom oppvekst, forskjell på gutter og jenter, hva trenger barn med ADHD og hva trenger de ikke. 

Onsdag 14. juni kl. 09.30 – 11.30
ADHD og pedagogikk, krevende og annerledes omsorgsoppgave, sosial fungering og mestring.  

Onsdag 21. juni kl. 09.30 – 11 30
Medikamentell behandling av ADHD, hvordan virker medisinen og hvorfor.  

Hvem kan d​elta: 

Foreldre til barn med ADHD. Majoriteten vil ha barn under 13 år. Lærer, assistenter, barnehagepersonell, besteforeldre eller andre viktige nærpersoner til barnet er velkommen til å delta sammen med foreldrene.

Kurset avholdes på møterommet ved Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) i Sandnessjøen, på de oppsatte tidspunktene. Det er en forutsetning for deltagelse at du kan delta på alle delene av kurset.  Påmelding skjer til din behandler i BUP innen onsdag 24. mai. Det er begrenset antall plasser på kurset. 

Kursholder er Runi Hammerø Sparby, spesialpedagog og behandler i BUP.