Lokaliseringsspørsmålet blir aktuelt

Hvilke særskilte grunner tilsier at Hemnes og Leirfjord skal være med i videre utredninger? Det var hovedspørsmålet da arbeidsgruppene i 2025-prosjektet møttes fredag.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 17.03.2017
Arbeidsgrupper i sving i Sandnessjøen.
En av arbeidsgruppene i sving.

Nærmere 80 representanter fra sykehuset, kommunehelsetjenesten og brukerutvalg var til stede på samlingen i Sandnessjøen. Sykehusbygg, som er prosjektleder for Helgelandssykehuset 2025, og planfaglig rådgiver (WSP Norge) presenterte en foreløpig rapport som viste hvordan de har arbeidet for å redusere antall lokaliseringsalternativer som skal med i planprogrammet. Det endelige planprogrammet skal klart definere hvilke strukturalternativer som skal utredes fullt ut, og hvilke temaer som skal være med i utredningene - som for eksempel rekruttering, infrastruktur, samfunnsmessige konsekvenser og miljø.

Mandat fra Helse Nord

I rapporten kom det fram at de så langt ikke har funnet særskilte grunner til å inkludere Hemnes og Leirfjord i de videre utredningene, slik som det var stilt krav om i mandatet fra Helse Nord. På arbeidsgruppemøtet ble konklusjonen at det er nødvendig med ytterligere dokumentasjon dersom Hemnes og Leirfjord skal ut på dette tidspunktet.

Nyttige innspill

- Det har vært svært nyttig å få innspill og kvalitetssikring av det som skal være grunnlag for den videre prosessen. Aktiv medvirkning fra arbeidsgruppene er nødvendig og nyttig. Vi er bedt om å gå dypere inn i transportberegningene, spesielt det som handler om akuttransport. Det kommer vi til å gjøre - vi tar innspillene med oss i det videre arbeidet, sier prosjektleder Christian Brødreskift fra Sykehusbygg. Han understreker at den rapporten som ble presentert i dag ikke er en endelig konklusjon på arbeidet med å redusere antall lokaliseringalternativer som skal med i planprogrammet.

29. mars skal styret i Helgelandssykehuset etter planen behandle planprogrammet og vedta å sende det ut på høring.