Ministeren understreket viktigheten av desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

Tirdag 23.august var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe på besøk hos VID vitenskapelige høgskoles samlingsbaserte deltidsutdanning i sykepleie. Det fleksible utdanningstilbudet, som ligger i Sandnessjøen, hadde oppstart 16. august i fjor.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 25.08.2022
Sist oppdatert 26.08.2022
Hilser på Borten Moe
Ola Borten Moe besøkte sykepleierutdanning på Helgeland.

-Arbeidskraft i helsesektoren blir viktig i årene framover. For regjeringen er det viktig at vi satser på å forbedre sykepleierutdanningen. Ved et desentralisert utdanningstilbud økes muligheten for en god tilrettelegging for utdanning i distriktene, slik som her i Sandnessjøen, sa ministeren.

Helgelandssykehuset har, sammen med kommunene og Sandnessjøen videregående skole, hatt en sentral rolle i realiseringen av VIDs desentraliserte sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Erfaringene har så langt vært ensidig positive, noe statsråd Borten Moe fikk høre eksempler på fra studentene selv.

Pådriver for utdanning

Rektor ved VID, Bård Mæland, la en telefonsamtale fra Hulda Gunnlaugsdottir (tidligere adm. dir. ved Helgelandssykehuset) til grunn for at det ble fortgang i prosessen med å opprette et desentralisert studietilbud i Sandnessjøen. Utdanningstilbudet har gjennom dette første året lagt grunnlag for fortsatt optimisme, da dette er en populær og hensiktsmessig studieform for studenter fra distriktene.

God representasjon 

Helgelandssykehuset var representert ved konstituert adm. dir. Hanne Frøyshov, konst. sykepleiefaglig direktør Elin Rasmussen Grønvik, prosjektleder Silje Paulsen og styreleder Arne Benjaminsen. Hanne Frøyshov fortalte om betydningen av en desentralisert utdanning for regionen, og viktigheten av å legge til rette for studentene.

Sammen med ordfører i Herøy kommune, Elbjørg Larsen, kom Frøyshov bl. a inn på hvordan en desentralisert og fleksibel utdanning er avgjørende for å rekruttere til distriktsområder, som Helgeland.
-Fremover blir det viktig med en tettere sammenheng mellom helsetjenestens kompetanseutvikling og utdanning av fremtidens helsepersonell, samt en mer tverrprofesjonell samarbeidslæring i en desentralisert struktur, sa Hanne Frøyshov og Elbjørg Larsen i sine innlegg.

Godt samarbeid

Prosjektleder Silje Paulsen ved Helgelandssykehuset og leder for RKK Hanne Falch Kristoffersen, kom inn på prosessen rundt etableringen av sykepleierutdanningen. De roste samarbeidet med VID, og viste til viktigheten av interkommunalt samarbeid. Begge viste stor entusiasme for studiet, forprosjektet og den videre forankring av det desentraliserte tilbudet i Sandnessjøen.​