Møtte ordførere

Mange ordførere ønsket et møte med styreleder Frode Mellemvik før kriterier for valg av lokalisering og tomt samt strukturalternativene skulle behandles av styret.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 30.08.2016
Sist oppdatert 20.09.2023
Ordførere fra Sør-Helgeland og styreleder Frode Mellemvik
Ordfører Johnny Hanssen fra Brønnøy, ordfører Ivan Haugøand fra Leirfjord, Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl, varaordfører i Alstahaug, Siv Iren Sigerstad og styreleder Frode Mellemvik

Ordførerne i Vefsn, Alstahaug, Brønnøy og Leirfjord hadde bedt om et møte med styreleder i Helgelandssykehuset før styremøtet onsdag. Ordførerne hadde tre saker de ønsket å formidle sine tanker rundt da de møtte styrelederen:

  • Krav om at et eventuelt nytt akuttsykehus må plasseres sør for Korgfjellet.
  • Ønske om at Leirfjord tas med i det videre utredningsarbeidet.
  • Videre arbeid med DMS i Brønnøysund

Møtet fant sted i Sandnessjøen tirsdag ettermiddag.

Ordfører i Rana, Geir Waage og leder for Rana Utviklingsselskap, Anita Sollie, møtte styrelederen før styremøtet onsdag 30.08. Deres budskap var at de var opptatt av de åpne prosessene som ligger til grunn for beslutningene. De uttrykte tilfredshet med prosessen, og understreket at de er åpne for å utrede de alternativene som kommer fram i saken - dette for å belyse alle mulige alternativer best mulig.

Anita Sollie, Geir Waage og Frode Mellemvik

Anita Sollie, Geir Waage og styreleder Frode Mellemvik
 

Styremøte 31.08.16