Helgelandssykehuset 2025

Nå starter arbeidet med samfunnsanalysen

Hva er de direkte og indirekte samfunnsmessige virkningene av en endret sykehusstruktur? Det er spørsmålet analyseselskapet Menon Economics skal finne svaret på.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.09.2019
Sist oppdatert 05.09.2019

Samfunnsanalysen vil være en del av det endelige beslutningsgrunnlaget som administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, skal legge fram for styret 28. november.

kommunerepresentanter fra Grane og Alstahaug

Representanter fra Grane og Alstahaug på første benk benyttet anledningen til å stille spøprsmål til konsulentene.

Menon Economics skal bruke de neste seks-sju ukene på å kartlegge de samfunnsmessige ringvirkningene av en ny sykehusstruktur, og de startet det intensive arbeidet med å møte representanter fra Nordland fylkeskommune, brukerutvalget og kommunene på Helgeland. Møtet, som ble arrangert i Mo i Rana, var det første av to arbeidsmøter med kommunene, fylkeskommunen og brukerutvalget. Analyseselskapet presenterte seg selv og metodikken de benytter, og møtedeltakerne ble invitert til å komme med innspill og synspunkter rundt fire av temaene som inngår i analysen:

  • Transport og avstander
  • Rekrutteringsevne
  • Utvikling og næringsliv
  • Samhandling med forskning og utdanning

Neste arbeidsmøte skal være i Mosjøen 17. oktober. Da skal analyseselskapet presentere de foreløpige funnene. Endelig rapport skal presenters for styret i Helgelandssykehuset 30. oktober.

All kommunikasjon mellom Menon Economics og Helgelandssykehuset, kommuner, fylkeskommune og eventuelle andre interessenter blir publisert fortløpende på våre nettsider.

Se presentasjonen Menon Economics brukte på arbeidsmøtet 4. september

møtedeltakere