Ny dato for styrebehandling av planprogrammet

Styringsgruppa i Helgelandssykehuset 2025 har satt ny dato for styrebehandlingen av planprogrammet. – Vi har lyttet til de innspillene som kom fra arbeidsgruppene og ser at vi trenger mer tid til å kvalitetssikre plandokumentet, sier administrerende direktør Per Martin Knutsen.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 22.03.2017
Diagram

​29. mars skulle styret i Helgelandssykehuset etter planen behandle planprogrammet og vedta å sende det ut på høring. Ny dato for styrebehandlingen er 27. april. Det betyr også at høringsperioden blir forskjøvet i forhold til oppsatt plan.


Lytter til egne ansatte

- Planprogrammet er det som setter rammene for de videre utredningene. Det skal angi hvilke struktur- og lokaliseringsalternativer som skal utredes fullt ut, og det skal definere hvilke tema de ulike alternativene skal utredes mot. De planfaglige rådgiverne har gjort ei grovsortering for å redusere antall lokaliseringsalternativer som skal videre til neste runde – vi ønsker å gå inn i konsekvensutredningene med det vi anser som realistiske alternativer. Arbeidsgruppene hadde imidlertid så mange spørsmål og konstruktive innspill til det som ble presentert at vi har valgt å ta en fot i bakken og bevilge oss mer tid. Når våre egne ansatte og representanter fra brukerne og kommunehelsetjenesten ber oss gå en runde til, så gjør vi det, selv om det koster oss noen måneders utsettelse.

- Det er dette som er å være i prosess -  vi må være innstilt på at tidsrammene ikke er absolutte, sier Knutsen. Han understreker samtidig at det endelige beslutningstidspunktet står fast.
- Vi er optimistiske og har et sterkt ønske om å avslutte idefasen med en endelig beslutning om struktur og lokalisering etter plan i desember 2018, sier han.


Kvalitetssikring

Prosjektleder Christian Brødreskift fra Sykehusbygg opplyser at høringsdokumentet vil bli sendt ut etter styremøtet 27. april. Høringsperioden vil strekke seg helt fram til sommeren, og planprogrammet blir vedtatt av styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord i henholdsvis august og september.

– Utsettelsen betyr at vi får bedre tid til å sammenstille og behandle de mange høringssvarene vi forventer vil komme. Det betyr også at vi får bedre tid til å kvalitetssikre alle elementene som ligger i planprogrammet og rapporten som viser hvordan grovsilingen er gjennomført. Arbeidsgruppene påpekte svakheter i det grunnlaget som ble presentert på samlingen 17. mars og våre rådgivere jobber nå for fullt med å kvalitetssikre dataene som ligger i dokumentet, opplyser Brødreskift.

Prosjektlederen legger til at de planlagte informasjonsmøtene med kommunestyrene i de aktuelle vertskommunene vil gå som planlagt i uke 16.

Fortsatt åpent for Hemnes og Leirfjord

I mandatet fra Helse Nord heter det at det skal begrunnes særskilt dersom Hemnes og Leirfjord velges som lokalisering for nytt sykehusbygg da de to stedene ikke oppfyller sentrale føringer og retningslinjer for store, statlige etableringer.

- Arbeidsgruppene har bedt om grundigere dokumentasjon dersom de to alternativene ikke skal inkluderes i planprogrammet. Nå dykker vi ned i materialet en gang til, og så får styret vurdere det som ligger på bordet når vi kommer til slutten av april. Først da vet vi om Hemnes og Leirfjord skal inkluderes i konsekvensutredningene, sier Brødreskift.