Ny prosjektdirektør for Helgelandssykehuset 2025

Kåre Løvstakken er ansatt som intern prosjektdirektør for Helgelandssykehuset 2025. Den erfarne anestesilegen har ansvaret for å lede prosessen fram til styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord skal behandle spørsmålet om struktur og lokalisering før årsskiftet.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 23.08.2019
Sist oppdatert 20.09.2023
Portrett av Kåre Løvstakken
Kåre Løvstakken tilfører Helgelandssykehuset høy kompetanse og tung nasjonal og internasjonal erfaring innen akuttmedisin og prehospitale tjenester.

Kåre Løvstakken startet i sin ettårige prosjektstilling 5. august. Da kom han direkte fra overlegestilling ved akuttmottaket i Skien. Løvstakken er mest kjent for å være den som innførte kompetanse i front i norske akuttmottak, og han var hovedarkitekten bak det nye spesialistutdanningen i mottaksmedisin. Løvstakken har også bakgrunn fra Forsvaret og politiet. Nå er han på plass på Helgeland, og han gleder seg til å ta fatt på oppgaven

Det er på Helgeland det skjer

- Det mest spennende og faglig utfordrende stedet å være på akkurat nå er Helgeland. Her har vi muligheten til å skape noe nytt, noe som kan bli virkelig bra for alle pasienter på Helgeland. Uansett hva løsningen blir, så skal det bli noe som er minst like bra og helst mye bedre enn det tilbudet som finnes i dag. Jeg håper jeg kan gi mitt bidrag inn i det arbeidet, sier den nye prosjektdirektøren.

Høy kompetanse

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir opplyser at Kåre Løvstakken skal dele arbeidstiden sin mellom de tre sykehusenhetene. Hun er glad for å ha fått en prosjektdirektør på plass, og understreker spesielt den økte kompetansen på det medisinskfaglige som nå er tilført prosjektet.

- Kåre Løvstakken er en anestesilege med bred internasjonal erfaring, også innen prehospital medisin. Han har deltatt i mange internasjonale oppdrag for blant annet Leger Uten Grenser, Røde Kors, WHO og Forsvaret, og har jobbet mange år i Australia og USA. Han har i tillegg lang ledererfaring fra Ullevål og Ahus, både i klinikken og i prehospital enhet. Jeg er veldig glad for at Helgelandssykehuset har rekruttert en så godt kvalifisert person til denne stillingen, sier Gunnlaugsdottir.