Nye navn i 2025-prosjektet

Helgelandssykehuset 2025 har fått ny prosjektleder, og planfaglig rådgiver er engasjert for å drive planprosessen videre.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 21.11.2016
Sist oppdatert 03.03.2017
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

F.v.: Arnt Ove Okstad fra WSP er engasjert som planfaglig rådgiver i 2025-prosjektet, mens Christian Brødreskift fra Sykehusbygg er ny prosjektleder. Administrerende direktør i Helgelandssykehuset Per Martin Knutsen, prosjekteier, Bjørn Bech-Hanssen, prosjektansvarlig i Helgelandssykehuset, Anneli Tyvold og Helge Havåg, begge sykehusplanleggere i Sykehusbygg.