Nye Helgelandssykehuset

Ole Hope er ansatt som prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset

Hope var en av seks søkere til stillingen. Han har tidligere vært administrerende direktør for Bergensklinikkene, og prosjektdirektør ved Helse Bergen HF. Hope tiltrer i stillingen den 7. desember.

Anette Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 06.12.2021
Sist oppdatert 20.09.2023
Prosjektdirektør Ole Hope

Prosjektdirektør Ole Hope.


- Nye Helgelandssykehuset har en fantastisk visjon om å bli Norges beste lokalsykehus. Dette er noe jeg ser frem til å jobbe med, og at vi i fellesskap skal lykkes med denne visjonen. Vi skal nyttiggjøre oss de mulighetene som ligger i moderne teknologi og tilstedeværelse i flere byer. Vi skal løse prosjektet i fellesskap, og jeg håper resultatet blir så bra at regionens innbyggere og sykehusets brukere føler seg svært godt ivaretatt. Videre ville det vært stas om andre vil bruke Nye Helgelandssykehuset som inspirasjon til hvordan man kan drifte et moderne sykehus i fremtiden, sier Hope.
Han har tidligere ledet stiftelsen Bergensklinikkene, en institusjon for behandling av rus og avhengighet. Da Bergensklinikkene ble integrert i Helse Bergen i desember 2019, gikk han over i stillingen som prosjektdirektør for virksomhetsoverdragelsen. 
Hope har en doktorgrad i strategisk ledelse og endring fra Norges Handelshøgskole (NHH), en MBA i strategisk ledelse fra NHH og økonomiutdanning fra Sjøkrigsskolen. 

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir er fornøyd med ansettelsen.
- Jeg ønsker vår nye kollega og prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset, Ole Hope, hjertelig velkommen til oss i Helgelandssykehuset. Hope har en kompetanse og erfaring som vil fylle stillingen som prosjektdirektør, og jeg er svært glad for at vi har fått en slik ressurs til prosjektet, sier Gunnlaugsdottir.