Ønsker at alle skal forstå

Enkel tilgang til lettfattelig informasjon er ei forutsetning for å oppnå forståelse og størst mulig grad av aksept for de beslutningene som tas i 2025-prosjektet. Dette gjelder like mye for ansatte i sykehuset som for omgivelsene rundt, skriver adm. dir. i sitt månedsbrev til de ansatte i Helgelandssykehuset.

Publisert 01.03.2017
Sist oppdatert 20.12.2023
Administrerende direktør Per Martin Knutsen i sykehuskorridor
Adm. dir. Per Martin Knutsen

​I ukene og månedene som ligger foran oss blir det høyt tempo i prosjektet Helgelandssykehuset 2025. Når styret i slutten av mars vedtar å sende planprogrammet ut på høring sier det samtidig hvilke fem-seks strukturalternativer som skal utredes fullt ut. Alternativene og beslutningen kan komme til å skape debatt, både internt og eksternt.

Takhøyde for debatt

I Helgelandssykehuset skal vi ha takhøyde for debatt, og vi skal ha opplyste og kunnskapsrike medarbeidere som kan bidra med sin fagkunnskap og sitt pasientperspektiv. For meg og alle andre som jobber i 2025-prosjektet er det et mål at du som ansatt skal ha tilgang til viktig informasjon om prosjektet og bakgrunnen for beslutningene som skal tas, så tidlig som mulig.  Derfor har jeg nettopp gjennomført en ny runde med informasjonsmøter om 2025-prosjektet for ansatte rundt om på enhetene. Jeg opplever at informasjonsbehovet er stort – skal vi lykkes med å skape forståelse for de valg og beslutninger som tas, er enkel tilgang til forståelig informasjon en forutsetning.

Bruk helgelandssykehuset.no

Allerede i høst ble det meldt behov fra dere ansatte om å få informasjon om prosjektet løpende. Hovedverktøyet for kommunikasjonen rundt Helgelandssykehuset 2025 er nettsidene våre. Der finner du informasjon om viktige datoer i prosjektet, organisering, styrevedtak, hvem som sitter i arbeidsgruppene og hvilket mandat de har.  Via 2025-siden på nett kan du også melde deg på nyhetsbrevet som vi sender ut ca. en gang i måneden, og du kan klikke deg inn i den digitale tidslinja som vi nettopp har lansert. Tidslinja vil skaffe deg en rask oversikt over hvor vi er i prosjektet og hva som er neste milepæl. Målet med disse tiltakene er å få kommunisert en klar og tydelig framdriftsplan som alle forstår. Gjør du det ikke, kan du gjennom de samme nettsidene stille spørsmål og få avklarende svar raskt.

Mitt ansvar

Det er gjort endringer i sammensetningen av arbeidsgruppene etter innspill fra fagmiljøene og tillitsvalgte.  Vi har lyttet, informert og drøftet – gjort det som skal gjøres skikkelig. Det skal vi fortsette med, selv om vi nå går krevende tider i møte. De første beslutningene som sier noe om hvilken retning Helgelandssykehuset 2025 tar skal snart gjøres. God og åpen kommunikasjon er en forutsetning for å få til en god prosess. Ansvaret for å få det til hviler på oss alle, men ansvaret for å få det til er mitt. Det ansvaret tar jeg.