Overtar som direktør

Fred A. Mürer (66) er av styret i Helgelandssykehuset HF konstituert i stillingen som direktør for foretaket. Han går inn i stillingen fra og med torsdag 1. juni som en følge av at Per Martin Knutsen trakk seg fra direktørjobben i forrige ukes styremøte.

Tore Bratt, kommunikasjonssjef
Publisert 31.05.2017

Beslutningen om å konstituere Fred A. Mürer som direktør ble tatt av et samlet styre i et ekstraordinært styremøte i dag 31. mai.

Videreføre godt arbeid

- Vi har vært opptatt av å finne en løsning på direktørspørsmålet, på kort sikt, som viderefører det gode arbeid Per Martin Knutsen og hans team har gjort. Det er vi sikker på at vi får når Fred A. Mürer blir konstituert som administrerende direktør for Helgelandssykehuset. Han har vært stedfortreder for Knutsen og kjenner driften av Helgelandssykehuset svært godt, sier styreleder Frode Mellemvik.

Videre prosess

Styret i Helgelandssykehuset vil på neste møte drøfte den videre prosess med rekruttering av ny ledelse.
Fred Mürer er opprinnelig fra Oslo. Han er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, spesialist i indremedisin og har arbeidet ved sykehuset i Mo i Rana siden 1979 som lege, overlege, avdelingsoverlege/avdelingssjef. Han har siden 2002 vært medisinsk direktør og stedfortredende direktør i helseforetaket.