Ruster opp fødestua i Brønnøysund

Som en del av arbeidet med distriktmedisinsk senter skal lokalene til fødestua i Brønnøysund bygges om og renoveres. Dialyse-tilbudet skal også i framtida være samlokalisert med fødestua. På den måten kan Helgelandssykehuset utnytte ressursene til det beste for pasientene.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 07.12.2017
Gruppe mennesker som studerer plantegninger
Jordmor Gunnhild Meisfjord (med ryggen til), Arnt Ståle Sæthre, Sturla Ditlefsen, Solveig Lorentzen (alle tre fra Brønnøy kommune) og jordmor Ann Åse Baustad studerer plantegninger av lokalene i helsesenteret.

​At fødestua i Brønnøy ikke skal lokaliseres i det nye DMS-et har skapt uro og spørsmål rundt fødetilbudet på Sør-Helgeland. I de opprinnelige planene for nytt distriktmedisinsk senter (DMS) skulle dialysetilbudet plasseres i de nye lokalene, mens fødestua skulle være igjen i de eksisterende lokalene i dagens helsesenter. De to tjenestene blir i dag utført av jordmødrene, og kritiske røster mener det vil være uhensiktsmessig og ressurskrevende å splitte disse tjenestene i framtida.

Mer hensiktsmessige lokaler

- Vi har gjort en ny gjennomgang av arealene i det eksisterende helsesenteret. Dialysen har for lite plass, og det løser vi ved å bygge om oppholdsstua. Vi gjør den litt mindre, men kompenserer dette med å sette inn ei ny, åpen kjøkkenløsning. Vi vil også se på den øvrige romløsningen for å gjøre den mer hensiktsmessig. Vi kommer til å renovere store deler av arealet, slik at fødestua og dialysen vil framstå som nye og moderne, opplyser eiendomsdirektør i Helgelandssykehuset, Bjørn Bech-Hanssen. For helseforetaket vil oppgraderingen bety noe høyere leiekostnader, men det vil likevel bli langt billigere enn å bygge på en ekstra etasje i det nye DMS-et.

Handlingsrom

- Fødestua og dialysen ligger i tredje etasje i helsesenteret. De ansatte der vil måtte gå ned en etasje og inn i DMS-et hvis de skal bistå i den øvrige poliklinikken. Veien ville blitt omtrent den samme om de satt i en eventuell tredjeetasje i DMS-et, men kostnadsbildet ville blitt et helt annet -  både for Brønnøy kommune som skal bekoste bygget, og for Helgelandssykehuset som skal leie lokaler, sier Bech-Hanssen. Når Helgelandssykehuset nå velger å beholde dialysetilbudet i tilknytning til fødestua betyr det at arealene som var tiltenkt dialysen i det nye bygget nå er disponible til andre formål. – Vi har drøyt 70 kvadratmeter som kan omdisponeres. Det gir oss handlingsrom når DMS-et skal fylles med øvrige polikliniske tjenester, avslutter eiendomsdirektøren.

Fakta:

  • Det planlagte DMS-et skal bygges i to etasjer og vil være et tilbygg til dagens helsesenter.
  • Første etasje vil huse ambulansestasjon, røntgen og skadestue
  • Andre etasje vil inneholde spesialisthelsetjenester gjennom ulike polikliniske tilbud
  • Brønnøy kommune vil eie lokalene, Helgelandssykehuset vil være leietaker