Søkerliste til stillingen som administrerende direktør

Det er syv søkere på stillingen som administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF.  Av søkerne er fem menn og to kvinner, hvorav en av søkere er unntatt offentlighet.

Tore Bratt, kommunikasjonssjef
Publisert 23.11.2017

​Av søkerne er fem menn og to kvinner, hvorav en av søkere er unntatt offentlighet.
Et eget ansettelsesutvalg bestående av styreleder i Helgelandssykehuset, Frode Mellemvik, direktør i Helse Nord, Lars Vorland, nestleder i styret i Helgelandssykehuset, Tone Hauge og ansatterepresentant i styret May Edel Lund, arbeider med ansettelsen av ny direktør. Amrop Delphi bistår Helgelandssykehuset i prosessen.

- Å være administrerende direktør Helgelandssykehuset HF er en av de mest krevende lederstillingene vi har i regionen. Jeg er svært opptatt av at vi skal få den absolutt beste kandidaten til denne jobben, og styret vil arbeide med prosessen helt frem til avgjørelse treffes. Det vil derfor kunne være aktuelt å ta imot søknader også etter søknadsfristens utløp. Den offentlige søkerlisten vil i så fall bli oppdatert, sier styreleder Frode Mellemvik.

Søknadsfristen var 17. november 2017.

Søkerliste:

 1. Gunnleiv Birkeland (M - 54)
  8661 Mosjøen
  Avdelingsoverlege
 2. Rachel Elise Berg (K - 45)
  8657 Mosjøen
  Enhetsdirektør
 3. Elisabeth Neergaard Blix (K - 48)
  8850 Herøy
  Daglig leder/optiker
 4. Michael Duplessie (M)
  Kuwait
  Øyelege
 5. Naeem Sabir Khan (M – 40)
  1189 Oslo
 6. Lauritz Møllersen (M)
  7011 Trondheim
  Mellomleder/seniorkonsulent
 7. Unntatt offentlighet (M - 54)