Startsignal for ressursgruppa

22. mai vedtok styret i Helgelandssykehuset ny prosjektplan for strukturprosjektet Helgelandssykehuset 2025. Dermed ga de også startsignal til den eksterne ressursgruppa som i løpet av det neste trekvart året skal arbeide fram en anbefalt løsning for Helgeland.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 24.05.2018
Sist oppdatert 20.12.2023
Styrebehandling

​Oppgaven til den eksterne ressursgruppa er å utarbeide en rapport som foreslår tre alternativer for struktur og lokalisering, inkludert dagens løsning (0-alternativet). Rapporten skal gi en begrunnet anbefaling av det beste alternativet.

Beslutningskjeden

Den endelige rapporten fra ressursgruppa vil være en del av beslutningsgrunnlaget når styret i Helgelandssykehuset skal behandling av struktur- og lokaliseringsspørsmålet, og gi sin tilrådning til styret i Helse Nord. Det er styret i det regionale helseforetaket som skal gjøre den endelige beslutninga. Denne skal i neste omgang godkjennes av helseministeren i foretaksmøtet. Rapporten skal etter planen overleveres i februar 2019. Før det skal brukere, ansatte, kommuner og inviteres inn i prosessen gjennom dialogmøter og offentlig høring.

Spør oss!

Helgelandssykehuset 2025 er et omfattende prosjekt som mange har interesse av. På siden helgelandssykehuset.no/2025  finner du mye informasjon om prosjektet. Under fanen Organisering kan du se hvem som sitter i styringsgruppa og ressursgruppa, og her finner du også prosjektplanen. Den beskriver hva ressursgruppa skal gjøre og på hvilken måte kommuner og andre blir involvert. Den viser også tidsplan for de ulike milepælene. Nytt på siden er en inngang for spørsmål og svar. Har du spørsmål til prosjektet kan du sende det til kommunikasjon@helgelandssykehuset.no , så vil vi publisere svar her.