Styret i Helse Nord sier ja til renovering og ny nødstrøm i Mo i Rana

Styret i Helse Nord RHF vedtok i dag en renovering av operasjonslokalene, bygging av ny sterilsentral, ny nødstrøm og teknisk infrastruktur for sykehusenheten i Rana innen en investeringsramme på 85, 3 millioner. Styret føyde til ett punkt i vedtaket: Renoveringsprosjektet skal ikke legge føringer for 2025-prosessen.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 25.10.2017
Lege/sykepleier gjør klart før operasjon
Renoveringen av operasjonslokalene i Mo i Rana gir større kapasitet på ortopediske operasjoner.

Et enstemmig styre i Helse Nord RHF har med dette vedtaket fulgt opp beslutninga som ble gjort i styret for Helgelandssykehuset 9. oktober. I selve styresaken ble det fremhevet at dette prosjektet ikke har sammenheng med prosessen rundt ny sykehusstruktur på Helgeland, men styret ønsket at dette skulle understrekes også i vedtaksform.

​- Jeg er glad for at det er fattet et endelig og godt vedtak i saken - et vedtak som kommer alle ortopedipasientene på Helgeland til gode. Det har vært mye diskusjon om denne saken, også internt. Nå er beslutningen tatt og vi kan konsentrere oss om å gjennomføre denne og mange andre viktige saker som kommer i tida framover, sier konstituert adm. dir. Fred Mürer.

Presseprotokoll fra styremøtet i Helse Nord RHF 25. oktober