Styret tok Helse Nord-vedtak til etterretning

Styret i Helgelandssykehuset har tatt Helse Nords styrevedtak om hvilke lokaliseringsalternativer og strukturmodeller som skal utredes til etterretning.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.10.2016
Sist oppdatert 20.12.2023
Styret i Helgelandssykehuset
Fra styremøtet i Helgelandssykehuset 3. oktober.

​Vedtak i sak 76/2016 betyr at styret i Helgelandssykehuset ser bort fra sitt eget vedtak i saken om hvilke strukturmodeller som skal utredes, og retter seg etter det vedtaket som ble gjort av styret i Helse Nord 22. september. Det innebærer at Helgelandssykehuset nå skal utrede 0-alternativet (dagens løsning), 2a - stort akuttsykehus med inntil tre DMS og 2b-1 - stort akuttsykehus i kombinasjon med akuttsykehus og inntil to DMS. 

De tre strukturmodellene skal utredes opp mot seks ulike lokaliseringsalternativer: Mo i Rana, Hemnes, Mosjøen, Leirfjord, Sandnessjøen og Brønnøysund. Styret ba også om at det legges fram en plan for det videre prosess i 2025-prosjektet i neste styremøte, 26. oktober.