Utvidet søkerliste til stillingen som administrerende direktør

Det er ni personer på den endelige offentlige og utvidede søkerlisten til stillingen som administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF. Av søkerne er fem menn og fire kvinner, hvorav to av søkere er unntatt offentlighet.

Tore Bratt, kommunikasjonssjef
Publisert 19.12.2017

Søknadsfrist på stillingen var 17. november. Det har kommet to nye søkere på listen etter søknadsfristens utløp. Den ene av de to nye søkerne, som begge er kvinner, er unntatt offentlighet.

Et eget ansettelsesutvalg bestående av styreleder i Helgelandssykehuset, Frode Mellemvik, direktør i Helse Nord, Lars Vorland, nestleder i styret i Helgelandssykehuset, Tone Hauge og ansatterepresentant i styret May Edel Lund, arbeider med ansettelsen av ny direktør. Amrop Delphi bistår Helgelandssykehuset i prosessen.

Styret i Helgelandssykehuset har møte den 21. desember for å ta stilling til ansettelse av ny administrerende direktør.

Søkerliste:

  1. Gunnleiv Birkeland (M - 54)  8661 Mosjøen. Avdelingsoverlege
  2. Unntatt offentlighet (K-59)
  3. Rachel Elise Berg (K - 45)  8657 Mosjøen. Enhetsdirektør
  4. Elisabeth M. Larsen (K - 54)  8210 Fauske. Enhetsleder institusjon
  5. Elisabeth Neergaard Blix (K - 48)  8850 Herøy. Daglig leder/optiker
  6. Michael Duplessie (M) Kuwait. Øyelege
  7. Naeem Sabir Khan (M – 40) 1189 Oslo
  8. Lauritz Møllersen (M)  7011 Trondheim. Mellomleder/seniorkonsulent
  9. Unntatt offentlighet (M - 54)