Viktige datoer i 2025-prosjektet

Planprogrammet skal ut på høring og vedtas rett over sommeren. Her skaffer du deg en oversikt over de viktigste datoene i 2017.

Publisert 21.02.2017
Sist oppdatert 12.06.2017
Ikon

Planprogrammet definerer rammene for regionale og lokale konsekvensutredninger. Planprogrammet sier hvilke alternativer som skal konsekvensutredes, og hvilke tema som skal vektlegges i utredningene.

Prosjektet vil besøke kommunestyrene i alle de berørte kommunene i høringsperioden for planprogrammet for å gi utfyllende informasjon og svare på spørsmål.

Utarbeidelse av planprogram:
Arbeid pågår i perioden 2. januar - mai 2017.

Høring planprogram:
23. mai - 1. november 2017

  • Styrebehandling Helgelandssykehuset: ikke satt
  • Styrebehandling Helse Nord: ikke satt


Konsekvensutredning, regionale tema (KU1):
Arbeid pågår i perioden september - oktober 2017

Høring konsekvensutredning regionale tema (KU1): 
november - desember 2017

  • Styrebehandling Helgelandssykehuset:  2018 - dato ikke satt
  • Styrebehandling Helse Nord: 2018 - dato ikke satt

Test gjerne tidslinja for 2025-prosjektet. Her få du en mer visuell framstilling av de viktigste hendelsene og datoene i prosjektet.