Helgelandssykehuset 2025

Workshop for arbeidsgruppene

Mer enn 50 ansatte fra sykehus og primærhelsetjeneste møttes til workshop i Mosjøen 15. desember.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 19.12.2016
Sist oppdatert 03.03.2017
Kartet er med når gruppene diskuterer ny sykehusstruktur
I første omgang legges kartet til side når det helsefaglige innholdet i sykehuset diskuteres.

​Tema var framskrivninger av aktivitet i de ulike modellene, disktriksmedisinske sentre og veien videre til konsekvensutredning. Workshopen ble ledet av Sykehusbygg, og planfaglige rådgivere fra WSP deltok med foredrag og gruppearbeid. Workshopen er en av mange stasjoner før endelig vedtak skal gjøres om struktur og lokalisering. Sykehusspørsmålet skal avgjøres i desember 2018.

Gruppearbeid i praksis
Gruppearbeid i praksis: Medisinsk direktør Fred Mürer studerer hvilke punkter deltakerne har trukket fram som mest viktige når det gjelder akuttsykehus og distriksmedisinske sentre
Pause for prosjektledelsen
Fra