Endring ga kvalitet

Geriater og overlege på Medisinsk klinikk, Dag Ole Aanderbakk, er svært glad for resultatet av undersøkelsen.
-    Det er fantastisk. Det viser bare at endringene vi har fått på plass gir kvalitet. Det er nå ni år siden vi startet opp med ortogeriatrien. Dette er et tilbud for dem som har pådratt seg et brudd i lårbeinet i den delen som er nærmest hofta. Tidligere, og fremdeles på en god del steder i Norge, var det ortopeder som tok seg av disse pasientene. Men de pasientene hører heller hjemme hos oss, mener Aanderbakk.

Ser på helheten

Den typiske pasienten på ortogeriatrien er en eldre dame på over 80 år som har ramlet hjemme og pådratt seg et brudd. Mange av disse pasientene er skrøpelige både fysisk og kognitivt.

- Vi prøver å finne ut om det er sykdom eller andre grunner som ligger bak pasienters fall, vi passer på at kroniske sykdommer ikke forverres under oppholdet, vi gjør også vurdering av behandling for benskjørhet og andre tilstander som skulle dukke opp, forteller Aanderbakk.
Informasjonen brukes til å lage en tverrfaglig plan for hvor godt sykehuset forventer at pasientene skal kunne rehabiliteres og hvor de skal rehabiliteres. 

-    I tillegg prøver ortopeder å få dem operert fortere nå enn før. Den nasjonale standarden sier at de fleste skal opereres innen 48 timer etter brudd, men vi prøver å få flest mulig operert innen 24 timer. Man ser at overlevelsen er bedre dess raskere de blir operert, forklarer Aanderbakk.
Helgelandssykehuset er det helseforetaket i Nord-Norge som har holdt på lengst med ortogeriatri. 

Stort samarbeid

Torkjell Skogly, assisterende enhetsleder på medisinsk sengepost i Mo i Rana, er svært fornøyd med resultatet av undersøkelsen. 
-    Det ser svært bra ut når man ligger så høyt på landsbasis. Da gjør vi noe rett, kommenterer han.

Tove Sarassen, tidligere geriatrisk sykepleier på avdelingen, nå enhetsleder for medisinske leger i Mo i Rana, beskriver behandlingen pasientene får som et stort samarbeid på tvers av flere fagmiljø. 
-    Det er et tverrfaglig samarbeid mellom sengepost, operasjon, intensiv, fysioterapeuter, ergoterapeuter og anestesi. Store ressurser settes inn for å hjelpe pasientene, og det viser seg at det lønner seg. Det gjøres blant annet medisingjennomganger og det snakkes med pårørende for å finne årsaken til brudd etter fall og så videre, sier Sarassen.

Undersøkelsen i Nasjonalt hoftebruddregister ble gjort i perioden 2015-2020.