Landets beste heltidssykehus

Dette har nå blitt anerkjent av fagforeningen Delta, som har utdelt et diplom til sykehuset som landets beste heltidssykehus innen helsearbeiderfag.
-    Vi har besøkt de beste sykehusene innen heltidsstillinger for helsefagarbeidere i hver helseregion i Norge, og i hele Helse Nord er det dere som er best. Blant alle sykehusene totalt i hele Norge, er det også dere som er best, så gratulerer så mye til dere, sier Trond Ellefsen, leder for Delta. 

Tok imot diplomet

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Lena E. Nielsen, var til stede sammen med foretakstillitsvalgt Anja Sjåvik under overrekkelsen som fant sted på Helgelandssykehuset Mo i Rana. Hun mener mye av forklaringen på at Helgelandssykehuset lykkes så godt, er dyktige enhetsledere, tillitsvalgte og vernetjeneste.

-    Tusen takk for at dere ser oss som arbeidsgiver. Lederne våre står hver dag i arbeidet med å rekruttere og stabilisere sin bemanning. I Helgelandssykehuset har vi dyktige og engasjerte tillitsvalgte, og det er en av grunnene til at vi får det til, sier administrerende direktør Lena E. Nielsen.

Anja Sjåvik som er foretakstillitsvalgt for Delta i Helgelandssykehuset, satte også stor pris på oppmerksomheten.
-    Det er en gladsak i en ellers litt vanskelig tid rundt økonomi og struktur, så dette er veldig positivt.

Utly​ste helsefagarbeiderstillinger i 2022


Helgelandssykehuset:

Antall utlyste stillinger: 52
Antall heltidsstillinger: 32 (62 prosent) 

Alle landets helseforetak:

Antall utlyste stillinger: 3.509
Antall heltidsstillinger: 796 (23 prosent).

Kilde: Deltas heltidsmonitor, levert av Retriever Norge