Helse i Arbeid - et poliklinisk tilbud

HelseIArbeid er et poliklinisk tilbud ved FMR i Sandnessjøen som retter seg mot de to pasientgruppene med størst sykefravær, muskel- og skjelettplager, og/eller alminnelige psykiske plager.

Publisert 03.11.2022

Formålet med tilbudet er å redusere sykefraværet og hjelpe personer med å fungere i arbeid til tross for sine plager.

Teamet på HelseIArbeid er tverrfaglig med kompetanse på arbeidsliv, fysisk- og psykisk helse. Tverrfagligheten består av overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeueter, sosionomer, ergoterapeut, psykofaglig helsepersonell og en NAV-veileder som jobber i poliklinikken. 

Hvilke faggrupper som møter pasienter baseres på informasjon fra henvisning og tilpasses individuelt. Utredningen foregår over en dag og har som mål å gi pasienten verktøy til å mastre sin situasjon.

HelseIArbeid vil gjerne ha en dialog med fastlegekontorene i nedslagsfeltet, og kommer mer enn gjerne på besøk. Send en mail til Odd Rune Jensen på odd.rune.jenssen@helgelandssykehuset.no eller ring 75 06 52 32 for å få vite mer, eller avtale et møte.​​