Helsefellesskap Helgeland er stiftet

Torsdag 4.mai var det stiftelsesmøte for Helsefelleskap Helgeland. Et helsefellesskap er en samarbeidsarena hvor sykehus og kommuner skal samarbeide om et bedre helsetilbud for pasientene.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 10.05.2023

Stedet for begivenheten var Scandic Syv Søstre i Sandnessjøen, der et sekstitalls representanter for kommunene og Helgelandssykehuset var møtt opp for å godta vedtektene for Helsefelleskap Helgeland som har vært på høring både internt og eksternt. Stig Sørrå fra Helgelandsrådet var konferansier og ledet det hele med stødig stemme.

Det ble holdt flere innlegg og presentasjoner fra både kommunene og sykehus, men også fra eksterne foredragsholdere over Teams.

Gjennomgående var det stor optimisme rundt opprettelsen av Helsefelleskap Helgeland, og man ser frem til å forene kompetanse og kunnskap til det beste for pasienten.

Helgelandssykehusets adm. direktør holdt bla. et innlegg om «Forventninger til Helsefellesskapet fra et ledelsesperspektiv». Der hun tok for seg kontinuerlig fokus på lagspill og samarbeid, viktigheten av fremtidige digitale helsetjenester samt ansvaret for kulturkompetanse og kulturforståelse. Hun trakk også frem alle gode helseprosjekt som drives på Helgeland.

Etter lunsj var det tid for konstituering av Partnerskapsmøtet 2023, godkjenning av innkalling og oppnevning til Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) - med valg av leder og nestleder. Det ble også foreslått medlemmer til samme utvalg.

Sakspapirer ble fremvist på storskjerm av Knut Roar Johnsen og Eline Monsen, som ledet an i denne prosessen henholdsvis som sykehusets og kommunenes representant.

I tråd med valgkomiteens innstilling ble kommunalsjef Rachel Berg fra Vefsn kommune valgt som leder av SSU, mens Helgelandssykehusets Adm. direktør Lena Nielsen ble valgt til nestleder.

Følgende ble valgt inn som medlemmer i SSU:
Fra Helgelandssykehuset: medisinskfaglig direktør Hege Harboe Sjåvik, klinikksjef for kirurgisk klinikk Elin Grøvik, klinikksjef for klinikk for psykisk helse og rus Rune Holm, klinikksjef for medisinsk klinikk Ole Johnny Pettersen, klinikksjef for prehospital klinikk Pål Madsen og HR-sjef Trine Håjen Gretesdottir.

For kommunene: Konst. kommunedirektør i Sømna Ben Andre Graven, kommunalsjef for helse og omsorg i Brønnøy Janne Lynghaug, kommunalsjef i Alstahaug Børge Toft, kommunedirektør i Hattfjelldal Asbjørn Engum, kommunedirektør i Lurøy Stian Skjærvik, og kommunedirektør i Rana Robert Pettersen.

Avslutningsvis ble det vedtatt dato for nytt partnerskapsmøte (9.november) og for første møtet i SSU (11.mai).