Hovedkontoret flyttes midlertidig til sentrum

Helgelandssykehuset har inngått en leieavtale for kontorlokaler i grunnplanet på Scandic Syv Søstre i sentrum av Sandnessjøen. Etter sommeren skal hovedkontoret midlertidig etableres her, og det frigjøres mer plass til klinisk virksomhet inne i sykehuset. Den ledige personalboligtomta kan dermed utvikles videre til rekrutteringsformål.

Publisert 29.06.2023
Hotell Syv Søstre
Lokalene ligger i første etasje på Scandic Syv Søstre i sentrum av Sandnessjøen

For å kunne realisere vedtaket om å overføre akutt- og døgnvirksomhet fra Mosjøen til Sandnessjøen må det frigjøres plass i sykehuset til økt aktivitet. En del av denne kabalen er å flytte ut administrative og merkantile ressurser som ikke er avhengige av å sitte tett på den kliniske virksomheten. Det har vært sett på flere ulike løsninger for dette, blant annet en ny etasje på dagens kontorbrakke eller en midlertidig brakkeløsning der de gamle personalboligene sto.​

- Løsningen med en ekstern leiekontrakt gir oss lokaler av høy kvalitet. Det er viktig å legge til rette for attraktive arbeidsplasser også for ledere og administrativt personell. Løsningen med ekstern leiekontrakt er også kostnadsbesparende i vårt tidsperspektiv. Det er også et poeng at hovedkontoret og Helgelandssykehuset blir mer synlig i sentrum – både vi og byen kan være tjent med det, sier direktør for drift og eiendom, Bjørn Bech-Hanssen. Han er opptatt av tiltak som kan være med på å gjøre Sandessjøen sentrum og Helgelandssykehuset mer attraktivt, og mener drift- og eiendomsavdeligen kan bidra til nettopp det.

- Det er stor mangel på helsepersonell over hele landet, og vi må gjøre alt vi kan for å rekruttere og beholde nye ansatte. Tomta der de gamle personalboligene sto har et stort potensial, her kunne det skapes et attraktivt bomiljø for de vi ønsker å rekruttere til Sandnessjøen. Det er flere måter dette kan løses på, og jeg ønsker å gå i en dialog med kommunen for å se på en eventuell omregulering og tilrettelegging for også eksterne eiendomsutviklere, sier Bech-Hanssen.​