Informasjon om fødetjenesten på Helgeland sommeren 2024

Sommeren 2024 vil føde- og gynekologitjenesten på Helgeland alternere mellom Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 07.05.2024
En hånd som holder en blå og hvit gjenstand
Åpne og stengte fødeavdelinger ved Helgelandssykehuset sommeren 2024

Sommeren 2024 vil føde- og gynekologitjenesten på Helgeland alternere mellom Mo i Rana,

Sandnessjøen og Brønnøysund. Dette gjør vi for å sikre befolkningen et godt kvalitetsmessig tilbud også i sommermånedene ved at vi har fast, kjent personell tilstede i begge fødeavdelingene.

Uke 26-29 stenger fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana, mens Helgelandssykehuset Sandnessjøen holder åpent. Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen holder stengt i uke 30-33, mens Helgelandssykehuset Mo i Rana holder åpent.

Fødestuen i Brønnøysund stenger uke 26-29.

Alle telefonhenvendelser kobles over til åpen avdeling i henholdsvis Mo i Rana og Sandnessjøen.

Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Stengt 22. juli kl. 08:00 – 19. august kl. 08:00

  • Når fødeavdelingen er stengt vil det være jordmor i beredskapstjeneste til stede. Den åpne fødeavdelingen formidler kontakt med beredskapsjordmor.
  • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til og med 24. juli kl. 15:30.
  • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.

Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana

Stengt 24.juni kl. 08:00 – 22. juli kl. 08:00

  • Når fødeavdelingen er stengt vil det være jordmor i beredskapstjeneste til stede. Den åpne fødeavdelingen formidler kontakt med beredskapsjordmor.
  • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til og med 26. juni kl. 15:30.
  • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.

Fødestua i Brønnøysund

Stengt 24. juni kl. 08:00 – 22. juli kl. 08:00

  • Når fødestua er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
  • Tilbudet for svangerskapskontroller forblir uendret.
  • Fødestua åpner igjen 22. juli kl. 08:00

Føde-barsel poliklinikk i Mosjøen

Åpent hele sommeren med unntak av enkeltdager.

Har du spørsmål kan du kontakte oss enten på telefon eller e-post:

Enhetsleder fødeavdeling Mo i Rana

Tlf. 75 66 03 40

lisbeth.eliassen@helgelandssykehuset.no

Enhetsleder fødeavdeling Sandnessjøen

Tlf.  91 83 27 73

solvi.hestnes@helgelandssykehuset.no

Føde-barsel poliklinikk Mosjøen:

Tlf. 90 47 78 51

solvi.hestnes@helgelandssykehuset.no

Enhetsleder fødestua Brønnøysund

Tlf. 75 66 04 00

karin.louise.tjosvoll@helgelandssykehuset.no

Det er helseforetakets ansvar å sørge for at fødselsomsorgen oppfyller faglige krav.

I sommerferien vil de fødende i hovedsak møte fast ansatte som er godt kjent med interne rutiner og forhold. Dette sikrer stabilitet og kvalitet på den fødeenheten som til enhver tid er åpen.

Det blir sendt ut informasjon til alle jordmødre og leger som har oppfølging av gravide i vårt område. Det blir også lagt ut informasjon på vår hjemmeside: www.helgelandssykehuset.no/pasient

Transport

Ordningen vil i praksis innebære noe lengre reiseavstand for enkelte i perioden. Utgifter til transport er helseforetakets ansvar. Reiser du over 10 km kan du få dekket transportutgifter. Er reisen under 300 km dekkes den etter standardsats per kilometer, reiser over 300 km dekkes etter billigste reisemåte. Har du behov for drosje må denne bestilles gjennom Pasientreiser eller behandler. For mer informasjon se helsenorge.no eller ring Pasientreiser på 05515.

Følgetjeneste for pasient i fødsel vil være tilgjengelig ved behov. Vakthavende vil ta en individuell vurdering ved hvert enkelt tilfelle. Beredskapsjordmor vil sammen med åpen avdeling vurdere om det er på tide å reise til fødeavdeling, og hvordan en bør reise dit. Jordmor kan etter vurdering følge med i ambulanse.

Overnatting i påvente av fødsel

For de som kommer langveisfra finnes det tilrettelagt oppholds- og overnattingstilbud i nærheten av fødeavdelingen. Fødeavdelingen vurderer behov for overnatting.

Helgelandssykehuset vil gjøre det vi kan for at tida før, under og etter fødselen blir en positiv opplevelse for dere.