Informasjon fra Klinikk psykisk helse og rus

Midlertidlig endring i tilbudet om akutt- og krisehjelp

På bakgrunn av bemanningsmessige utfordringer må vi gjøre midlertidige endringer i tilbudet som Ambulant akutteam (AAT) har gitt. Denne endringen vil tre i kraft fra 2. april og frem til 1. oktober 2024.

Sidsel Forbergskog, assisterende direktør felles Psykisk helse og TSB
Publisert 18.03.2024
Diagram med to hjerner

Foto: Colourbox

Illustrasjon av psykisk helse

Klinikk psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset vil fortsatt ha et tilbud om krise/akutthjelp på alle sine poliklinikker for voksne. I nevnte tidsrom har vi ikke kapasitet til å gi tilbudet ambulant.

Målgruppen er pasienter med behov for krise og akuttilbud fra spesialisthelsetjenesten, og som blir henvist fra fastlege/legevakt/somatiske sykehusavdelinger der det er vurdert at det foreligger mistanke om/symptomer på:

  • Psykosetilstander
  • alvorlige affektive lidelser
  • akutt selvmordsfare
  • alvorlige og akutte kriser (unntatt er saker som skal håndteres av førstelinjen)

Telefonnummer 75 66 06 00

Mellom kl.08.00 og 15.30 mandag til fredag vil du ved å ringe nummeret få oppgitt innvalg for å komme til aktuell poliklinikk VOP for din henvendelse.

I tidsrommet kl.15.30 - 23.00 hverdager og kl.12.00 - 20.00 helg/helligdager kan vakttjenesten nås gjennom samme telefonnummer. Gjelder kun for legevakt.

Ordningen gjelder henvendelser fra fastlege/legevakt.

Vi minner om at fastlege/legevakt selv kan henvise for innleggelse i akuttavdeling Nordlandssykehuset. Dette er i tilfeller hvor pasientens tilstand vurderes så akutt, at henvendelse til psykisk helsevern i Helgelandssykehuset vil være et forsinkende mellomledd med tanke på liv og helse.

Ved spørsmål kontakt: Avdelingsleder PHR Voksne, Gunnar Holmvik, mobil 47 62 08 01.