Innføring av "En vei inn" til psykisk helsevern for voksne

Innføring av felles henvisningsmottak og «En vei inn» vil nå skje på klinikk psykisk helse og rus ved Helgelandssykehuset.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 30.06.2023
Sist oppdatert 03.07.2023
Illustrasjonstegning av to i samtale

Det er av Helse- og Omsorgsdepartementet vedtatt innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak i psykisk helsevern. Ordningen kalles "En vei inn". Denne ordningen innebærer at avtalespesialister bare kan få henvist pasienter som er tildelt rett til helsehjelp av helseforetaket.

Som følge av innføringen av felles henvisningsmottak og en vei inn-henvisninger til PHV, tar avtalespesialistene ikke lenger imot henvisninger direkte.

Fastlegen og andre henvisere skal derfor fra 01.07.23 sende alle henvisninger for poliklinisk behandling innen PHV til helseforetaket, som vil rettighetsvurdere henvisningen etter pasient- og brukerrettighetsloven.