Kontroll og justering av shunt vil nå bli utført på Helgelandssykehuset

Tidligere måtte pasienter med shunt (dren i hodet) reise til Bodø eller Tromsø for å få justert trykket i shuntsystemet. Fra sommeren av er dette en kontroll Helgelandssykehuset selv utfører.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.07.2024
En mann med skjegg som sitter ved et skrivebord med en bærbar datamaskin og annet elektronisk utstyr
Overlege Aloys Pierre J. Sjo-De. Windt

Det er flere pasienter som av ulike årsaker har fått operert inn en shunt som drenerer hjernevæsken. Målet med en shuntoperasjon er å normalisere hjernetrykket, hindre skade og sikre en normal hjerneutvikling. Dette fungerer som et silikonrørsystem med ventil, som kan lede hjernevæske til bukhinnen (ventriculoperitoneal shunt), hvor væsken suges opp.

Overlege Aloys Pierre J. Sjo-De.Windt ved Helgelandssykehuset Mosjøen har lenge hatt dette tilbudet høyt på ønskelisten.

Han forklarer at ventilen bestemmer hvor mye hjernevæske som dreneres via shunten.
Ventilen er justerbar, og ved behov må denne justeres med en magnet.
Det kan være vanskelig å finne en ventilinnstilling som gjør at man drenerer «passe mengde» hjernevæske. Enkelte kan derfor bli plaget med enten overdrenasje eller underdrenasje. Dette fører ofte til symptomer som tretthet og hodepine m.m.

Lang reisevei med disse symptomene kan derfor være en belastning, i tillegg til at det er tid- og ressurskrevende. Nå har nevrologene ved Helgelandssykehuset Mosjøen fått på plass et apparat som muliggjør en forsvarlig justeringen av trykket i shuntsystemet.

Justeringen av trykket i shuntsystemet er også vesentlig for alle som av en eller annen grunn må i en MR-undersøkelse. Da utsettes pasienten for kraftig magnetisme, og trykket i shuntsystemet kan endres som følge av dette. Derfor vil denne pasientgruppen bli henvist til MR ved Helgelandssykehuset Mosjøen, slik at denne kontrollen og eventuelle justeringen skjer umiddelbart etter MR-undersøkelsen. 

- Dette er ingen innovasjon, men er mindre ressurskrevende, langt enklere og et klart forbedret tilbud for pasientene på Helgeland.
Vi er meget fornøyde med at vi nå kan gi dette tilbudet ved Helgelandssykehuset, forteller overlege Sjo-De Windt.