Klar og tydelig helseminister på besøk

Tirsdag denne uka reiste helseminister Ingvil Kjerkol på rundreise på Helgeland og besøkte Helgelandssykehuset i Mo i Rana, i Sandnessjøen og Mosjøen. Med seg på reisen hadde hun 11 personer fra departementet og Stortinget, tre fra Helse Nord og fire fra Helgelandssykehuset.

Mette Horsberg, kommunikasjonssjef
Publisert 17.11.2022
En dame og en mann står på hver sin side av bildet.
Helseminister Ingvild Kjerkol på taket av Hegelandssykehuset Sandnessjøen, her sammen med Pål Madsen, klinikksjef for Prehospital klinikk.

Departementet hadde selv satt dato for besøket og tidsskjema for dagen, med kun en time og 15 minutt på de hver av de tre stedene, hvorav 20 minutter skulle være omvisning. Programmet var meget stramt og taletiden fordelt mellom statsråden, Helse Nord, Helgelandssykehuset ledelse og tillitsvalgte. 

Mange folk står rundt helseministeren som blir intervjuet av NRK.

Kjerkol tok seg tid til flere intervju underveis. Her er det NRK som får en kommentar i Mo i Rana.

Samkjørt lag​​

Hele programmet gikk smertefritt og det ble svært godt mottatt av de besøkende. De lot seg begeistre av møtene og omvisningene de fikk i de tre sykehusene, det fantastiske været og engasjementet. Hanne Frøyshov, konstituert administrerende direktør, roste egne ansatte etter besøket:

- Tusen takk for en fantastisk innsats i forbindelse med ministeren sitt besøk. Det ble rett og slett 100 prosent vellykket helt fra start til slutt. Det var en fryd å være en del av et så arbeidsvillig, profesjonelt og samkjørt lag! Jeg mener vi viste alle som var her i dag at vi kan få til mye i Helgelandssykehuset, og jeg var stolt og glad for at ministeren og hennes følge fikk se sykehuset fra en annen side enn det som ofte kommer frem i media.

Møte med or​​dførerne

Siste stopp på programmet til helseministeren var et møte med alle ordførerne på Helgeland. Møtet ble avholdt i kantina på Helgelandssykehuset Mosjøen. Etter møtet var det satt av en halv time til intervjuer med pressen.

Helseminister Ingvild Kjerkol hadde gjennom dagen klar tale til til sykehusets ledelse og tillitsvalgte, til Helse Nord og til de 18 helgelandsordførerne:

- Det er bare en måte å drive en forsvarlig spesialisthelsetjeneste på, finansiert gjennom det offentlige, og som er tilstede i gjennom hele landet, og det er gjennom økonomisk styring.»
«Helse Nord har vedtatt å stille videre utredning av selve byggeprosjektet til det Nye Helgelandssykehuset i bero, men fortsette arbeidet med organisasjonsutvikling og faglig innhold i henhold til strukturvedtaket. Det er klokt. Det må gå videre.

Mange  personer sitter rundt et bord.

Siste punkt på rundreisen var et møte med alle helgelandsordførerne . Dette møtet fant sted i Mosjøen.

Hun sa også at vedtaket om ett sykehus på to lokasjoner ligger fast.

- Jeg ba Helse Nord vurdere behovet for å endre funksjons- og oppgavefordeling, som skal bidra til at Helse Nord skal ivareta sitt sørgefor-ansvar for spesialisthelsetjenester for hele landsdelen. Disse vurderingene vil også måtte omfatte Helgelandssykehuset.

Samtidig nevnte hun støyen rundt Helgelandssykehuset slik:

- Det var en av de tingene som de tillitsvalgte også ga uttrykk for i møtene i dag, det å ha den konstante støyen, det gjør noe med fagfolkene våre. Det er et ansvar vi har i fellesskap.

Hyggelig tilbakemelding etter rundreise​​n​

En av de som var med på turen (ikke ministeren) kom med følgende hyggelige tilbakemelding til Helgelandssykehuset dagen derpå:

- For meg personlig ble det en skikkelig opptur, fordi møtene med dere, ledelse/tillitsvalgte/andre ansatte vi møtte på vår vei, viser at internt i HSYK er viljen og ønsket stort om å få til det beste for Helgeland.