Klinikk for psykisk helse og rus er blitt godkjent utdanningsinstitusjon for barne- og ungdomspsykiatri

- Jeg er veldig godt fornøyd med at vi har fått denne godkjenningen. Dette er noe som har mye å si for rekrutteringa, sier klinikksjef Rune Holm i Helgelandssykehuset.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 27.06.2023
Mann med briller
Klinikksjef Rune Holm i Klinikk for psykisk helse og rus.

I ny spesialistutdanning for leger må alle helseforetak som ønsker å utdanne leger i spesialisering, være godkjent eller registrert som utdanningsvirksomhet. Dette registreres og godkjennes av Helsedirektoratet. Alle spesialiteter med godkjenning fra før 2019 har hatt midlertidig godkjenning frem til Helsedirektoratet har behandlet ny søknad. Det er denne søknaden fra Helgelandssykehuset som nå er godkjent.

Utdanne egne psykiatere

For å bli spesialist må man først utdanne seg til lege, deretter tar man en spesialisering som går over ca. fem år.

- Godkjenningen betyr at vi kan ha LIS3 i spesialisering og utdanne egne psykiatere. Det er helt vesentlig for virksomheten at vi er godkjent, selv om vi må ut i andre institusjoner på et høyere nivå en viss periode. Nå venter vi også på å bli godkjent utdanningsinstitusjon for voksenpsykiatere, forteller Holm.

Opp til foretakene selv

Klinikksjefen roser innsatsen fra HR-rådgiver Morten Forsjord, utdanningsansvarlig Kristine Talseth og spesielt barne- og ungdomspsykiater Ragnhild Walla.

- Godkjenningsordningen har vært under revisjon, der endringen hovedsakelig har gått på at Helsedirektoratet har satt veldig klare grenser på hvordan det skulle gjøres – det har handlet veldig mye om tid. Nå er det endret til at foretakene selv viser til hvordan de skal klare å gjennomføre kravene direktoratet setter. Nå handler ikke kravene så mye om tid, men om gjennomførte krav, sier klinikksjef Rune Holm.