Læhkoe saemiej åålmegebiejjine!

Gratulerer med samefolkets dag. I Helgelandssykehuset markeres dagen med tradisjonelle samiske retter i kantinene.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 06.02.2024
En person som bruker briller
Samisk koordinator, Sara Åhren.

Det er en vanlig samisk skikk å spise tørket kjøtt til kaffen, derfor serveres det også tørket reinkjøtt til alle som vil ha en smakebit i kantinene.

I forkant av dagen har vår samiske koordinator Sara Åhrèn vært behjelpelig med å sende ut samiske flagg og bordflagg til alle avdelinger og geografiske områder i Helgelandssykehuset som har hatt ønske om det.

- Markeringer er velkomne, da det er viktige bidrag til at man får dagen og datoen innarbeidet. Store og små hendelser hjelper til for en større forståelse og samling rundt denne dagen, som er en offisiell flaggdag, sier Sara.

Hvis du har behov for støtte fra Sara i forbindelse med avtaler eller behandlinger i Helgelandssykehuset, kan du kontakte henne på 90 71 97 83.