Neste generasjons diagnosesetting innen øyeundersøkelser?

Helgelandssykehuset er med i et spennende nyteknologisk prosjekt med Bulbitech, der man nå samler inn data for å validere teknologien.

Snorre Nicolaisen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 14.03.2023
Sist oppdatert 01.09.2023
Sykepleier ser inn i kikkertlignende apparat
Sykepleier Anders Aarvåg viser Bulbicam i bruk.

Øyesykdommer og nevrologisk lidelser er et voksende folkehelseproblem i en globalt aldrende befolkning. Nevrologiske sykdommer som Parkinson og Ataxi, eller øyesykdommer som grønn og grå stær, samt øyeskader pga. diabetes, rammer millioner av mennesker over hele verden. Flere av disse sykdommene er kjent for å ha feilfunksjoner i øye- og pupillebevegelser. Og dette er ofte tegn som kan oppstå lenge før man kan avdekke sykdommen med dagens teknologi eller medisinske utstyr.

Raskere diagnoser

Firmaet Bulbitech har introdusert et egenutviklet kikkertlignende kamera (Bulbicam) som skaper en virtuell skjerm som projiseres foran pasientens øyne.
Bulbicam er spesielt utviklet for klinisk undersøkelse av øye og dets nevrologiske system. Teknologien vil forenkle øyeundersøkelser, øke kvaliteten og nytteverdien. Den vil også gi raskere korrekte diagnoser, og øke kunnskapen om sykdomsutviklingen under behandling. Imidlertid er Bulbicam ennå ikke i klinisk bruk da teknologien først må dokumenteres i kliniske studier for å gi valide resulter.

Prosjektstøtte

Helgelandssykehuset skal delta i prosjektet knyttet til valideringen av Bulbicam, avgrenset til bruk for pasienter med Diabetes retinopati og aldersrelatert makula-degenerasjon (AMD). Ved Helgelandssykehuset er det sykepleier Anders Aarvåg som står ansvarlig for utprøvingen av teknologien i Bulbicam. Prosjektet er i oppstartsfasen, og med midler fra Forskningsrådet er det gitt prosjektstøtte på 1,3 mill. kr. til forskningen ved Helgelandssykehuset.

90 sekunder

Selve undersøkelsen skjer ved at øynene (ytre og indre) vises på to skjermer, og man kan projisere stimuli både monokulært og/eller binokulært. Her registreres nøyaktige øye- og pupillebevegelser.
Undersøkelsen sparer tid både for pasienten og medisinsk personell. Med Bulbicam bruker synsfeltvurderingen for grønn stær i gjennomsnitt kun 90 sekunder pr. øye, og undersøkeren bruker mindre tid på å forklare prosedyren for pasienten. Fordi testen er så intuitiv, er re-testing sjelden nødvendig.

Revolusjonerende

Teknologien er som sagt i utprøvingsfasen, og mange tester og referanser skal gjennomføres før teknologien valideres.
-Vi skal ha en gruppe diabetes og AMD pasienter som referanse mot en gruppe friske kontrollpasienter, resultatene av disse registrerte testene vil bli brukt til videre evaluering og behandling.
Jeg gleder meg stort til å se hva som kommer frem av disse tallene, for dette kan være revolusjonerende, sier Aarvåg.

I Norge er det kun Helgelandssykehuset og Oslo universitetssykehus som prøver ut denne teknologien. Men også sykehus i Nederland, Italia, England og Kroatia har Bulbicam til utprøving.​