Nina Mørkved er tildelt Helgelandssykehusets forskningspris

Utdelingen skjedde ved Klinikk for psykisk helse og rus på Skjervengan i Mosjøen 27. april. Helgelandssykehusets administrerende direktør Lena E. Nielsen sto for utdelingen.

Publisert 02.05.2023
Sist oppdatert 09.05.2023

Dette er tredje gang Helgelandssykehuset utdeler en forskningspris. Tidligere har overlege Margit Steinholt fått prisen, og for året 2020 ble den utdelt til Nevropsykologisk forskningsgruppe. Statuttene ble forandret fra 2021 slik at prisen nå deles ut hvert annet år og ikke hvert år som i starten.

Mange var møtt opp for å hedre Mørkved, og det var kaffe og gigantisk kake for anledningen til de fremmøtte. Høytideligheten ble innledet av klinikksjef Rune Holm, som deretter ga ordet til adm. direktør Lena Nielsen. Hun holdt en flott tale og leste opp juryens begrunnelse, før Mørkved ble kalt frem for å motta blomster og diplom som et synlig bevis på prisen.

To damer med et diplom

Nina Mørkved og Lena Nielsen med diplomet for Forskningsprisen

Hovedpersonen selv var tydelig rørt og grepet av stunden.
-Tusen takk. Det betyr utrolig mye for meg å få denne prisen som er anerkjennelse på denne forskningen. Jeg blir dypt rørt også, og jeg benytter nå ulike mindfullness-teknikker for å ikke gå helt opp i liminga, sa en tydelig beveget Nina Mørkved.

-Nå ble det mye fokus på meg som person, men forsking er lagspill på alle nivåer, det er viktig å understreke. Min leder har gitt meg tillit og spillerom til å legge ned innsats i forskningen og det setter jeg stor pris på. Det er flott at et lite sykehus som Helgelandsykehuset kan få til å legge til rette for forskning. Så vil jeg også takke for et meget godt samarbeid med forskningsgruppen i Bergen v/ Else-Marie Løberg og Bergen Psychosis Research Group ledet av Erik Johnsen.

-Motivasjonen ligger i å finne ut av ting som kan ha betydning for enkeltmennesker. Kanskje vil forskningen føre til at mennesker som tidligere har fått standard behandling med blant annet medisiner, kan få en bedre behandling rettet mot traumene og derfor en bedre livskvalitet, sa Mørkved i sin takketale.

I følge statuttene for forskningsprisen så er det ønskelig å presisere følgende:
Prisen skal stimulere til utmerket forskning samt til utvikling av gode fagmiljø. Prisen er en ærespris til ansatte ved Helgelandssykehuset som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for, har utmerket seg med vitenskapelig arbeid på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå.
Prisen kan tildeles en forsker, en forskningsgruppe eller et fagmiljø ved Helgelandssykehuset.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
- Mørkved har profilert måten Helgelandssykehuset har tilrettelagt for forskningen. Mørkved har også deltatt aktivt lokalt for å fremme forskningsinteresse, samhold og samarbeid på tvers av forskningsfeltet. Dette ved f.eks. deltakelse i Ressursgruppe forskning i Mosjøen, organisering og gjennomføring av Forskerens dag og i lokale skriveseminarer for forskere i Helgelandssykehuset.
Nina Mørkved er viktig for lokalmiljøet i sykehuset. Hun har vært god til å formidle og vært en stemme som fremhever en sårbar pasientgruppe. Helgelandssykehuset er heldig som har en slik ung, lovende forsker innen psykisk helse og hun fyller alle statuttenes kriterier for å få prisen.

Vi gratulerer Nina Mørkved med Helgelandssykehusets Forskningspris 2021 - 2022.​