Spesialsykepleier

Nye spesialsykepleiere på Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset utdanner spesialsykepleiere for å sikre kompetanse på intensiv og i akuttkjeden. 1. januar fikk vi 9 nye spesialsykepleiere på plass innen sentrale fagområder som operasjonssykepleie, intensivsykepleie og anestesisykepleie.

HR-rådgiver Silje Paulsen og kommunikasjonsrådgiver Anette Fredriksen
Publisert 21.01.2022
Sist oppdatert 20.12.2023
Helene Catrin Fjellheim og Anna Birgitte Haustreis.

Fv. Helene Catrin Fjellheim og Anna Birgitte Haustreis.

De 9 nye spesialsykepleierne startet i faste og hele stillinger, etter endt videreutdanning med lønn underveis fra arbeidsgiver. Dette er ansatte i Helgelandssykehuset som har hatt et ønske om faglig spesialisering og videreutvikling.  
Etter 1,5 års videreutdanning i spesialsykepleie ved universitet kan de nå titulere seg som spesialsykepleiere. 

- Dette er nøkkelkompetanse i spesialisthelsetjenesten, og pandemien har vist behovet for å styrke særlig intensivområdet. Blant våre nyutdannede er det fire intensivsykepleiere som er med å styrke våre intensivavdelinger. Gratulerer til alle våre nye spesialsykepleiere, vi trenger deres kompetanse i årene fremover, sier en stolt administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir. 

To av de nyutdannede intensivsykepleierne er Helene Catrin Fjellheim og Anna Birgitte Haustreis. De gjør seg noen tanker om å tre inn i yrket i en pågående pandemi som nå har vart i to år: 
- Pandemien som bakteppe gjør det mer spennende og utfordrende å tre inn som intensivsykepleier. Vi utdannes til å håndtere pasienter med svikt i vitale organer, forebygge og behandle komplikasjoner. Det er utfordringer jeg vil møte daglig, sier Anna Birgitte Haustreis.

Kollega Helene Fjellheim støtter dette:
- Som intensivsykepleier skal man kunne ivareta og delta i behandlingen til den kritisk syke pasienten. Det jeg har sett og erfart i praksis i forhold til kritisk syke Covid-19 pasienter er absolutt en verdifull erfaring jeg tar med meg videre. Pasientgruppen krever i større grad et faglig dyktig og langt flere personell enn den «vanlige» intensivpasienten. Jeg er spent på hvordan pandemien utvikler seg videre og i hvilken grad den vil påvirke min jobbhverdag fremover. 

Begge er tilfredse med at det tilrettelegges for videreutdanning gjennom utdanningsstillinger innen spesialsykepleie, med lønn under videreutdanning. 

Stort behov for å utdanne spesialsykepleiere og jordmødre

Omlag 30 prosent av spesialsykepleierne og jordmødrene i Helgelandssykehuset er over 55 år. Det betyr at en betydelig andel spesialsykepleiere og jordmødre vil gå av til pensjon de neste 5-10 årene.
- Behovet for erstatningsrekruttering av spesialsykepleiere og jordmødre følges tett i tiden fremover. Utdanningsstillinger innen disse fagområdene inngår som en sentral del av kompetanseplanen for Helgelandssykehuset. Vi må fortsatt sikre tilførsel av disse personellgruppene med å tilrettelegge for videreutdanning av ansatte som er motiverte og egnet for slik spesialisering. Vi oppfordrer også eksterne kandidater til å søke på utdanningsstillinger hos oss, sier Silje Paulsen, rådgiver i HR og prosessleder for kompetanseplanen i Helgelandssykehuset. 

Her skiller ikke Helgelandssykehuset seg ut, da man nasjonalt ser at helseforetakene i hovedsak utdanner sine egne spesialsykepleiere gjennom utdanningsstillinger. Dette er dokumentert i Riksrevisjonens undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene. 

Det er delvis utfordrende å rekruttere til utdanningsstillinger innen spesialsykepleie, men lokale kvoter på opptak ved Nord Universitet har bedret situasjonen.
- Vi har jobbet systematisk og over tid med universitetene for å sikre kvoteplasser til Helgelandsykehuset på disse videreutdanningene. Det har også vært tett dialog om opptakskravene og behovet for justeringer på disse, slik at våre dyktige og erfarne klinikere kan sikre seg studieplass, blant annet gjennom at yrkeserfaringen teller på opptaket. Ved siste opptak så vi at flere av våre ansatte kom inn på kvoteplasser og det er en gledelig utvikling, sier Anne Ingeborg Pedersen, rådgiver i Fagavdelingen og representant fra Helgelandssykehuset i studieprogramrådet ved Nord Universitet. 

Stor økning i utdanningsstillinger fra 2022
Fra 2022 vil det være 19 kandidater i utdanningsstillinger innen de ulike spesialsykepleieområdene og jordmorfaget i Helgelandssykehuset. Dette er tilnærmet en dobling sammenliknet med forrige opptak. Det er tilsatt kandidater i 15 av disse stillingene. Master i jordmorfaget har nytt opptak våren 2022 og det vil i den forbindelse lyses ut fire nye utdanningsstillinger i jordmorfaget. 
- At vi nå styrker antallet utdanningsstillinger i Helgelandssykehuset er viktig for å sikre denne kritiske kompetansen for vårt sykehus fremover. Det er også viktig for oss å legge til rette for videreutdanning for å rekruttere og beholde gode fagfolk. Jeg oppfordrer alle sykepleiere som har interesse for slik videreutdanning om å se på mulighetene hos oss, avslutter administrerende direktør Gunnlaugsdottir.