Korter ned ventetiden med nytt jobbglidningsprosjekt

Et nytt jobbdelingsprosjekt mellom ortopeder og fysioterapeuter reduserer ventelister, frigjør ortopeder fra enkelte arbeidsoppgaver, og sørger for at pasienter får riktig behandler til riktig tid.

Beate Nygård Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 27.02.2024
Ansatte ved Ortopedisk poliklinikk ved Helgelandssykehuset Mo i Rana
Fysioterapeut Jennifer Asplund Michaelsen, ortoped og overlege Tomasz Pietrzykowski, og fysioterapeut Joon Young Chang.

Når en henvisning i dag kommer inn til Ortopedisk poliklinikk, vurderer en ortoped om pasienten skal settes opp til ortoped eller fysioterapeut. Når henvisningen går til en fysioterapeut, er det Jennifer Asplund Michaelsen eller Joon Young Chang som tar imot pasienten.

- Tanken at jeg og min kollega Joon skal gjøre en konservativ vurdering. Vi undersøker pasientene og kommer med gode råd og veiledning for å hjelpe dem videre. Ser vi likevel at det er indikasjon for operasjon, henvises pasienten til dette i samråd med ortopedene, forteller Asplund Michaelsen.

For en rekke muskel- og skjelettplager gir konservativ behandling positive resultater. Dette betyr at operasjon ofte ikke er nødvendig som første tiltak. Som et resultat går ventelistene ned og forbedrer ressursbruken på avdelingen.

Godt tverrfaglig samarbeid

Asplund Michaelsen tar imot pasienter i Mo i Rana og Chang i Sandnessjøen. På denne måten reduseres reiseveien for pasienter fra Sandnessjøen og omegn som ellers hadde måttet reise til Mo i Rana for å bli undersøkt. Ortopedisk poliklinikk ligger i Mo i Rana.

- Målet er at det skal bli bedre kvalitet på tjenesten totalt sett og at vi får et godt tverrfaglig samarbeid. Er det pasienter jeg og Joon er usikre på, så har vi ortopedene lett tilgjengelig, enten via telefon eller i naborommet, sier Asplund Michaelsen. I noen tilfeller henvises pasienter tilbake til ortoped igjen.

Stort volum henvisninger

Ved UNN i Tromsø har det vært gjort et lignende prosjekt med stor suksess. Der gikk ventetiden drastisk ned.

- Fra ortopedenes ståsted, er målet vårt å finne de pasientene som faktisk trenger en operasjon. Det er bare rundt 10 prosent av alle pasientene vi ser på poliklinikken som trenger det. Volumet på henvisninger har blitt så stort at vi ikke klarer få det unna, derfor er det bra å få pasientene inn til riktig behandler, som faktisk er en fysioterapeut. Mange har bare ventet to, tre uker fra de er henvist, før de kommer til sykehuset. Dermed får man satt i gang tiltakene tidlig, forteller ortoped og overlege Tomasz Pietrzykowski fra Kirurgisk klinikk.

Bedre tid til pasienten

Mens en ortoped bare har 20 minutter til hver pasient, har fysioterapeutene 45 minutter.

- De får virkelig satt seg ned og snakket, kartlagt og forklart pasienten om tilstanden, og om hva de bør gjøre av øvelser. Det er noe ortopedene ikke har tid til, sier Pietrzykowski.

Samarbeidet mellom fysioterapeutene og ortopedene strekker seg også til helsesekretærene.

- Etterhvert håper vi på et tettere samarbeid med fysioterapeutene i kommunene. I mars arrangerer Helgelandssykehuset en fagdag i samarbeid med Nord universitet og Campus Helgeland, for alle fysioterapeutene på Helgeland, nettopp for å få til et bedre samarbeid mellom sykehuset og kommunene. Det at vi kjenner hverandre gjør at det blir lavere terskel for å ta kontakt, sier Asplund Michaelsen.

Her finner du mer informasjon om fagdagen.